Suomen Merimiesunioni logo
Turvaposti
Medlemstjänst
Näytä alasivut

1.12.2021

Transportbranschen Arbetslöshetskassa: De temporära ändringarna i lagen om utkomstskydd för arbetslösa upphör i början av december

Från början av december är skyddsdelen i arbetslöshetsskyddet igen 300 euro.


Skyddsdelen i arbetslöshetsskyddet höjdes till 500 euro genom en tillfällig lagändring i juni 2020. Från december återgår skyddsdelens belopp till 300 euro. Ändringens ikraftträdande är knuten till början av ansökningsperioden. Det här innebär att skyddsdelen på 500 euro gäller när ansökningsperioden börjar senast 30.11.2021. Skyddsdelen är 300 euro för ansökningsperioder som börjar 1.12.2021 och därefter.

Läs mera: www.kuljetusalantk.fi/sv/framsida