Suomen Merimiesunioni logo
Turvaposti
Medlemstjänst
Näytä alasivut

Förbundet

 

Finlands Sjömans-Union FSU rf representerar ungefär 8 500 medlemmar, av vilka cirka 5 000 är i arbetslivet. De arbetar huvudsakligen inom sjö- och insjötrafik.

Finlands Sjömans-Union FSU rf grundades år 1916 och är medlem i Finlands Fackförbunds Centralorganisation FFC.

Vår viktigaste uppgift är att bevaka våra medlemmars intressen

Finlands Sjömans-Union är sjömännens intressebevakare. Förbundet tecknar kollektivavtal för sina medlemmar och bevakar att kollektivavtalen följs och arbetar även i övrigt för att förbättra medlemmarnas arbets- och levnadsförhållanden.

Unionen hjälper medlemmar i besvärliga situationer i arbetslivet – Unionen står på sjömännens sida.

Medlemmarna i Finlands Sjömans-Union arbetar bland annat på  
 • passagerarfartyg
 • fraktfartyg
 • tankfartyg
 • isbrytare
 • flottningsbogserare
 • pushrar
 • förbindelsebåtar och
 • insjöfärjor.

Medlemmarna har ett brett yrkesregister och representerar över 50 yrkesbeteckningar, som
 • däcksmän
 • maskinmän
 • kökspersonal
 • restaurangpersonal
 • butikspersonal
 • hotel- och städningspersonal
 • farledsskötare
 • hamnövervakare
 • terminalpersonal och
 • hamnövervakare.

Medlemmarna representerar över 50 yrkesbeteckningar.

58 procent  av medlemmarna är män och 42 procent är kvinnor.