Suomen Merimiesunioni logo
Turvaposti
Medlemstjänst
Näytä alasivut

Historia

 

Sjömans-Unionen anses ha tillkommit, då man i december 1916 grundade ”Helsingfors sjömans och eldare förening”. Den tillhörde till en början transportarbetarnas förbund.  Men 1920 lösgjorde den sig ifrån samt antog namnet ”Finlands Sjömans och Eldare Union”. Efter mångfasetterade händelser blev Sjömansunionen självständig samt började funktionera 1935 som Finlands Sjömans-Union.

Den legendariske Niilo Wälläri ledde Sjömans-Unionen i 30 år (1938-1967). Under hans tid blev förbundet känt av den anledningen att den drev kraftigt igenom förbättringar i sjömännens tillvaro ofta via stridsåtgärder eller åtminstone via hot om dessa.

Under de senaste årtiondena har Sjömans-Unionen aktivt försvarat de Finska sjömännens arbetsplatser.