Suomen Merimiesunioni logo
Turvaposti
Medlemstjänst
Näytä alasivut

Fackavdelningar

 

Sjömans-Unionens medlemmar tillhör olika fackavdelningar. Unionen har sammanlagt 11 fackavdelningar.

Medlemmen tillhör den fackavdelning där han är bosatt eller där hans arbetsplats finns. Fyra av fackavdelningarna är riksomfattande och samlar sina medlemmar som arbetar inom samma yrken.

Dessa riksomfattande avdelningar är hamnbranschen, rese- och speditionsbranschen samt fartygens underhållningsarbetare.

Inre Finlands avdelningen (001)
Norra avdelningen (002)
Hamnbranschen (003)
Ålandsavdelningen (005)
Sydvästra Finlands avdelning (006)
Östkustavdelningen (007)
Västra Finlands avdelning (008)
Södra Finlands avdelning (009)
Rese- och Speditionsbransch (010)Fartygens underhållningsarbetare (011)

Av fackavdelningarna är hamnbranschen, rese- och speditionsbranschen, fartygens underhållningsarbetare samt farledsskötselavdelningen riksomfattande.
Fackavdelningarna anordnar olika utbildnings-, kurs-, fritids- och rekreationsverksamheter.

Fackavdelningen erbjuder sina medlemmar många olika möjligheter. Du kan bl.a.:

- delta i beslutsfattandet på avdelningen
- påverka förbundets verksamhet och utformningen av mål
- få råd i frågor rörande din anställning eller din arbetsplats
- delta i utbildningar som anordnas av din avdelning
- delta i utbildningar som anordnas av ditt förbund
- få bidrag till annan utbildning
- åka på utflykter
- ha en avkopplande fritid och
- skaffa nya vänner.

Fackavdelningens medlemmar kan delta i beslutsfattandet på avdelningen. Genom avdelningarna är det också möjligt att påverka förbundets verksamhet och utformningen av mål. En medlem kan få råd i frågor rörande sin anställning eller sin arbetsplats.

Fackavdelningarna anordnar olika utbildnings-, kurs-, fritids- och rekreationsverksamheter.

Man kan byta fackavdelning genom att skicka en skriftlig anmälan via e-post till Sjömans-Unionens medlemsregister.