Suomen Merimiesunioni logo
Turvaposti
Medlemstjänst
Näytä alasivut

Norra avdelningen 002

 

Norra avdelningens verksamhet täcker hela norra Finland. Avdelningens (002) medlemmar kommer huvudsakligen från Uleåborgs och Lapplands län, men den har också medlemmar som är bosatta i landets övriga län och även utomlands. Norra avdelningen har sitt kontor i Kemi där den också grundades 1983.

Medlemmarna i Norra avdelningen arbetar på alla slags fartyg. Avdelningen omfattar många olika yrkesgrupper – man kan säga att medlemmarna representerar alla yrken. Så oavsett om du är matros eller kock är du lika välkommen till Norra avdelningens konferenser.

Konferenser och rekreationsdagar

Avdelningens huvuduppgift är att ta hand om sina medlemmar. Norra avdelningen värnar till exempel om de olika personalgruppernas yrkesmässiga intressen och rättigheter, oavsett vilket typ av fartyg de arbetar på. Dessutom deltar avdelningen i utvecklingen av frågor rörande medlemmarnas arbetarskydd, löner och utbildning.

På Norra avdelningens konferenser har du som medlem möjlighet att föra fram missförhållanden som du vill ska förbättras. Genom att delta i verksamheten kan du påverka vad som händer och delta i valen. Norra avdelningen samlas alltid på våren i Uleåborg. Höstkonferensen hålls i Kemi.

Utöver de regelbundna vår- och höstkonferenserna anordnar Norra avdelningens medlemmar olika evenemang och tilldragelser, som till exempel rekreationsdagar och -resor, på olika orter. Dessutom anordnar avdelningen öppna utbildningar i aktuella frågor riktade mot alla medlemmar.

Norra avdelningen brukar också samlas t.ex. vid Merilevi-stugan som ligger i Kittilä (på adressen Puolirinteentie 22). Vid stugan anordnas konferenser, men även städdagar och liknande. Merilevi är ett utmärkt ställe för både barnfamiljer och de lite mognare. Sjömans-Unionen äger Merilevi-stugan och som medlem kan du hyra den för eget bruk under året.

Styrelse 2014 - 2016
ordförande Pentti Holappa
viceordförande Markku Kangosjärvi
sekreterare Markku Kylmämaa
medlemmar Pekka Kangas
  Outi Ketola
  Matti Lukkarila
  Toni Lähdemäki
supleanter Uwe Gerg
  Jarkko Heikkinen
  Risto Passila
Kontaktuppgifter

Ordförande Pentti Holappa
penttiholappa(at)omanetti.fi
tel. +358 40 760 6763

Sekreterare Markku Kylmämaa
tel. +358 40 547 1715