Suomen Merimiesunioni logo
Turvaposti
Medlemstjänst
Näytä alasivut

Rese- och Speditionsbranschen 010

 

Fackavdelningen för Rese- och Speditionsbranschen har sitt huvudkvarter i Åbo, men den riksomfattande fackavdelningen har medlemmar från hela Finland. Avdelningen har nästan 200 medlemmar. De arbetar på land med olika uppgifter som berör lastning av fartyg, exempelvis med incheckning, biljettförsäljning och fakturering.

Avdelning ordnar stadgeenliga vår- och höstmöten samt andra möten vid behov. Vi hoppas på ett aktivt deltagande vid dessa mötet, där varje medlem har möjlighet att inverka på avdelningens verksamhet: styrelsen väljs exempelvis vartannat år vid höstmötet.

Kurser, tillställningar och rabatter

Avdelningen hjälper och rådgör sina medlemmar i olika arbetsfrågor, exempelvis tolkning av kollektivavtal, fastställning av semestervillkor och intjänande av semester. Dessutom ordnas kurser som tar upp intressanta ämnen.

Avdelningen erbjuder sina medlemmar olika rekreationsmöjligheter på fritiden i Åbo, Tammerfors, Helsingfors och på Åland. Medlemmarna från ifrågavarande ort planerar själva olika tillställningar. Man har exempelvis gått på teater och tävlat i bowling. Under vår- och höstperioden får medlemmarna rabatt på biobiljetter (fem stycken per medlem).

Styrelse  2014-2016
ordförande Mirjam Ahlroth
viceordförande Johanna Virta
sekreterare Sari Laaksonen
medlemmar Johanna Pulkkanen-Oksa
  Hannu Savola
  Harri Kuisma
  Neiri Lindberg
  Minna Kiiski
suplianter Nina Pelli
  Mika Aaltonen
kassör Eira Pessi
Kontaktuppgifter

Ordförande Mirjam Ahlroth
tel: 050 911 6863
mirjam.ahlroth(at)finnlink.fi

Sekretarare Sari Laaksonen
sari.laaksonen (at) vikingline.com