Suomen Merimiesunioni logo
Turvaposti
Medlemstjänst
Näytä alasivut

Intressebevakning

 

Sjömans-Unionen bevakar både hela branschens yrkesverksamma medlemmars samt den enskilda medlemmens förmåner. Facket sköter om avtalsverksamheten samt den yrkesmässiga, samhälleliga och internationella intressebevakningen.