Suomen Merimiesunioni logo
Turvaposti
Medlemstjänst
Näytä alasivut

Medlemmens intressebevakning

 

Unionens medlem får, gällande intressebevakningen hjälp av förtroendemannen, huvudförtroendemannen och fackets ombudsmän. 

Förtroendemannen på din arbetsplats är den närmaste person som du kan be om hjälp ifall det uppstår problem på din arbetsplats eller om du behöver råd i andra frågor som berör din anställning.

På arbetsplatsen väljer Sjömans-Unionens medlemmar bland sig en förtroendeman.  Till förtroendemannens uppgift hör att bevaka att kollektivavtal och lagar efterföljs.

Förtroendemannens ställning är tryggad i såväl kollektivavtal som lagstiftning. Diskussioner som förs med förtroendemannen är konfidentiella. Sjömans-Unionen stöder och utbildar för förtroendemännen för sina uppdrag.

Då man på arbetsplatsen reder ut problem som härrör sig till arbetsförhållandet gås förhandlingarna i första hand mellan förtroendeman och representant för arbetsgivaren.

Ifall dessa förhandlingar inte leder till resultat, förflyttas problemlösningen till förhandlingar mellan huvudförtroendemannen och arbetsgivaren.

Det andra alternativet att hitta en lösning på problemet är att ärendet flyttas för förhandlingar mellan ombudsman från Sjömans-Unionens intressebevakning och arbetsgivaren.

Ifall man i dessa förhandlingar inte heller uppnår en lösning, förflyttas ärendet till förhandlingar mellan Sjömans-Unionen och vederbörliga arbetsgivarorganisation.

Tilläggsuppgifter gällande förhandlingsförfarandet.