Suomen Merimiesunioni logo
Turvaposti
Medlemstjänst
Näytä alasivut

Utbildning

 

Finlands Sjömans-Union ordnar särskild förtroendemannautbildning åt de som valts till förtroendemän. Kurserna är till för alla som sysslar med förtroendemannauppgifter.

På förtroendemannakursen går man igenom jordnära och praktiska frågor och lär sig om vardagens grundprinciper på arbetsplatsen och hur dessa kan tryggas. Ju mer arbetstagarna känner till arbetslivets spelregler, desto bättre löper vardagen på arbetet.

Kunskap ger inflytande. Både arbetstagaren och arbetsgivaren vinner på att praktisk information och kunskap finns tillgänglig eftersom de tillsammans skall förbättra arbetsförhållandena.

Det bästa med förtroendemannaskolningen är att arbetstagaren själv lär sig om arbetslivet. Samtidigt kan man hjälpa och handleda sina kollegor. Som förtroendeman får man ofta vara med och planera nya idéer i olika arbetsgrupper och bidra till att skapa något nytt!