Suomen Merimiesunioni logo
Turvaposti
Medlemstjänst
Näytä alasivut

Medlemskap

 

Du kan ansluta dig som medlem i Finlands Sjömans-Union och Transportbranschens Arbetslöshetskassa om du arbetar inom handelsflottan, inom kust- eller insjötrafik, på en bogserbåt eller med andra uppgifter i anknytning till sjöfart eller med uppgifter som har med sjöfart att göra.

Genom att ansluta dig till Unionen kan du vara med och påverka!

Unionen – din trygghet

Den främsta fördelen med att vara medlem är att den anställda inte själv behöver ingå förhandlingar med arbetsgivaren om minimivillkoren i sin anställning, utan fackförbundet gör det åt honom. Sjömans-Unionen har genom kollektivavtal med rederiföreningar och rederier och andra arbetsgivare avtalat och kommer att avtala om löner och löneförhöjningar, övertidsersättning, arbetstider, semester och andra centrala villkor i anställningen. Sjömans-Unionen bevakar också att kollektivavtalen följs.

Unionens medlemmar har också rätt till expert-, förhandlings- och rättshjälp vid konflikter i arbetslivet. Dessutom har de rätt att delta i olika kurser som anordnas av förbundet. Medlemmarna får också ta del av andra medlemsförmåner som Sjömans-Unionen erbjuder, varav många innehåller stora rabatter eller andra förmåner med penningvärde

Arbetslivet kräver allt mer av den anställda. På arbetsplatserna uppstår det ofta situationer där den anställda har svårt att klara sig ensam. Dödlägen där man ständigt grubblar över arbetshälsan eller anställningsfrågor. Unionen kan svara på dina frågor och hjälpa dig.

Bli medlem!

Som medlem i Sjömans-Unionen kan du vara med och fatta beslut i frågor som rör din arbetsplats och hjälpa till att dra upp riktlinjer för verksamheten i ditt eget fackförbund. Att tillhöra Sjömans-Unionen är att skapa trygghet i din arbetsdag.

Genom att fylla i blanketten blir du medlem i Finlands Sjömans-Union och Transportbranschens Arbetslöshetskassa. Fyll i alla obligatoriska fält i blanketten och tryck på skicka-knappen. Din elektroniska medlemsansökan skickas till Finlands Sjömans-Unions medlemsregister för behandling. //linkki liittymislomakkeeseen

Arbetande medlem: Fyll också i de fält i blanketten som rör din anställning.

Arbetslös: En arbetslös som är bosatt i Finland och som uppfyller de i lagen om utkomstskydd för arbetslösa fastställda kriterierna, är berättigad att erhålla de förmåner som fastställs i lagen om utkomstskydd för arbetslösa.