Suomen Merimiesunioni logo
Turvaposti
Medlemstjänst
Näytä alasivut

Uppsagd från svenskflaggat fartyg

 
Bor du i Finland och har blivit eller kommer att bli arbetslös från ett svenskflaggat fartyg?

Om du är bosatt i Finland och blir arbetslös kan du ansöka om medlemskap i Finlands Sjömansunion och Transportbranschens a-kassa. Anmäl dig även till TE-byrån (eller AMS om du bor på Åland).

När du har fått bekräftelse att du är medlem i Finlands Sjömansunion och Transportbranschens a-kassan kan du begära utträde från svenska fackförbundet och a-kassa.

Ansök om medlemskap i Sjömansunionen och Transportbranschens a-kassa senast den första egentliga arbetslöshetsdagen.

Flera anvisningar på Transportbranschens arbetslöshetskassans sidor.

 

Fyll i medlemsansökan här