Suomen Merimiesunioni logo
Turvaposti
Medlemstjänst
Näytä alasivut

Uppsagd från svenskflaggat fartyg?

 
Bor du i Finland och har blivit eller kommer att bli arbetslös från ett svenskflaggat fartyg?

Om du är bosatt i Finland och blir arbetslös kan du ansöka om medlemskap i Finlands Sjömansunion. Med samma blankett söker du medlemskap i den Öppna arbetslöshetskassa A-kassan. Anmäl dig även till TE-byrån (eller AMS om du bor på Åland).

När du har fått bekräftelse att du är medlem i Finlands Sjömansunion och A-kassan kan du begära utträde från svenska fackförbundet och a-kassa.

Ansök om medlemskap i Sjömansunionen senast den första egentliga arbetslöshetsdagen. Du kan ansöka om medlemskap redan tidigare. Meddela vid frågor om arbetsförhållandet information om det arbetsförhållandet du har blivit uppsagd från.

Flera anvisningar på A-kassans  sidor.

 

Fyll i medlemsansökan här