Suomen Merimiesunioni logo
Turvaposti
Medlemstjänst
Näytä alasivut

Medlemsavgift

 

Sjömans-Unionens medlemsavgift är totalt 1,55 procent av bruttolönen. Medlemsavgiften skall betalas från all skattepliktig förvärvsinkomst, även om du arbetar i land. En del av förbundets andel går tillbaka till Unionens fackavdelningar för att finansiera deras verksamhet och intressebevakningsarbete.

Om du är en studerande medlem behöver du inte betala någon medlemsavgift under studieperioden. Om du däremot arbetar under din studieperiod, debiteras du medlemsavgift på din förvärvsinkomst.

Arbete i land

Om din arbetsgivare inte drar medlemsavgiften direkt från din lön när du t.ex. arbetar tillfälligt i land, kan du teckna ett uppbördsavtal med din arbetsgivare om att din medlemsavgift dras direkt från lönen eller betala medlemsavgiften själv med referens. Såväl uppbördsavtal som referenser för självbetalande medlemmar erhålles av Unionens medlemsregister. Du kan också ladda ner uppbördsavtalet här. Medlemsavgiften räknas: bruttolön*0,0155= summan på medlemsavgiften.


Befrielse från medlemsavgift

Du kan bli befriad från medlemsavgiften ifall dina förvärvsinkomster av någon godtagbar orsak skulle avbrytas. Sådana orsaker kan vara militärtjänst, familjeledigheter, Fpa:s sjukdagpeng och/eller arbetsmarknadsunderstöd, olycksfall, studier inom sjöfartsbranschen och studieledighet.

På liknande grunder kan även Sjömans-Unionens styrelse befria en medlem från medlemsavgiften. Detta förutsatt att medlemmen är utan förvärvsinkomster.

Befrielsen från medlemsavgiften kommer inte automatiskt. Meddela alltid till Sjömans-Unionens medlemsregister då du är borta från arbetslivet pga. någon godtagbar orsak. På detta sätt fortsätter ditt medlemskap utan avbrott. Du kan meddela orsaken och tiden för medlemsavgiftsbefrielsen på medlemstjänsten.