Suomen Merimiesunioni logo
Turvaposti
Jäsenpalvelu
Näytä alasivut

Jäsenyys

Täyttämällä liittymislomakkeen liityt Suomen Merimies-Unionin ja Avoin työttömyyskassa A-kassan jäseneksi. Merenkulkualan opiskelijat voivat liittyä Merimies-Unionin jäseneksi jo opiskeluaikana

 

Liity jäseneksi tästä

Opiskelijajäsenen liittymislomake


Jokaisen merellisissä tehtävissä toimivan kannattaa järjestäytyä, sillä ammattiliittoon kuulumisesta on hyötyä sekä silloin kun työssä tulee ongelmia että silloin kun menee hyvin. Ammattiliitossa pääset myös vaikuttamaan.

Merimies-Unioniin jäseneksi voivat liittyä kauppalaivastossa, rannikko- tai sisävesiliikenteessä tai hinaajassa taikka muussa merenkulkuun liittyvässä tehtävässä toimivat. Samalla jäsenhakemuksella haet Avoin työttömyyskassa A-kassan jäsenyyttä.

Liitto neuvottelee – liitto auttaa 

Jäsenyyden tärkein hyöty on se, että työntekijän ei tarvitse itse neuvotella työnantajan kanssa työsuhteensa vähimmäisehdoista, vaan sen tekee hänen puolestaan ammattiliitto.

Merimies-Unioni sopii varustamoyhdistysten ja varustamoiden sekä muiden työnantajien kanssa palkoista ja niiden korotuksista, ylityökorvauksista, työajoista, vuosilomista ja muista työsuhteen keskeisistä ehdoista. Merimies-Unioni myös valvoo työehtosopimusten noudattamista. 

Unionin jäsenet saavat asiantuntija-, neuvottelu- ja oikeusapua, jos he joutuvat työelämässä ristiriitatilanteisiin. Jäsenet voivat myös osallistua liiton järjestämään koulutukseen ja hyödyntää jäsenetuja. Osa liiton jäsenmaksuista käytetään liiton osastojen toiminnan ja edunvalvontatyön rahoittamiseen.

Liity jäseneksi

Jäseneksi liittoon ja kassaan voi liittyä helpoiten täyttämällä sähköisen liittymislomakkeen. Jos sähköinen liittyminen ei ole mahdollista, voit kysyä aluksen luottamusmieheltä paperista jäsenhakemuslomaketta. Niitä voi tilata myös Unionin toimistolta.

Jos on epäselvyyttä siitä, tulisiko kuulua maapuolen liittoon vai Merimies-Unioniin, voi kysyä neuvoa Unionin jäsenpalvelusta.

Kannattaa toimia nopeasti. Jäsenyys Merimies-Unionissa ja A-kassassa alkaa siitä päivästä, kun luottamusmies on kuitannut hakemuksen tai kun hakemus on Unionin toimistossa leimattu saapuneeksi. Sähköisesti tehty hakemus tulee voimaan heti. Huomioi, että kassan jäsen ei saa samanaikaisesti olla jäsenenä toisessa työttömyyskassassa.

Oikeus työttömyysturvalain mukaisiin etuuksiin on työttömällä, joka asuu Suomessa ja täyttää etuuden saamisen edellytykset siten, kuin työttömyysturvalaissa säädetään. Lisätietoa www.tyj.fi. Työttömänä ollessasi et voi liittyä liittoon tai työttömyyskassaan.

HUOM! Toisesta ulkomaisesta ammattiliitosta Merimies-Unioniin siirtyvä jäsen:

Huomioithan, että sinun tulee ottaa itse yhteyttä edelliseen ammattiliittoosi ja työttömyyskassaasi sekä erota niistä kirjallisesti, jotta jäsenmaksujesi perintä päättyy.