Suomen Merimiesunioni logo
Turvaposti
Jäsenpalvelu
Näytä alasivut

Kultamerkki

 

Kultamerkki 25 vuoden jäsenyydestä

Merimies-Unionin kultamerkin saa jäsen, joka on säilyttänyt jäsenoikeutensa vähintään 25 vuotta jäseneksi liittymisestään alkaen.

Kultamerkin saanti edellyttää, että jäsen on ollut keskeytyksettä ammatillisesti järjestäytynyt. Muuhun kotimaiseen ammattiliittoon kuin Merimies-Unioniin kuulumista ei lasketa.

Jäsenyysaikaan voidaan laskea mukaan viisi vuotta muussa pohjoismaisessa merimiesjärjestössä, ei kuitenkaan aikaa ennen Merimies-Unioniin liittymistä.
 
Merimies-Unionilla ei ole automaattista seurantaa siitä, ketkä ovat oikeutettuja kultamerkkiin. Jäsenen toivotaan ottavan itse yhteyttä Unionin toimistoon, kun 25 vuotta jäsenyyttä täyttyy. Puh. (09) 615 2020 tai jasenrekisteri(at)smu.fi

Kultamerkkiä voi anoa myös sähköisesti tällä jäsenen ilmoituslomakkeella.

Kun jäsenen oikeus kultamerkkiin on varmistettu, kultamerkki postitetaan hänelle. Merimies-lehti julkaisee merkin saaneiden nimet.