Suomen Merimiesunioni logo
Turvaposti
Medlemstjänst
Näytä alasivut

Medlemskap

Genom att fylla i medlemansökan blir du medlem i Finlands Sjömans-Union och den Öppna Arbetslöshetskassan. Sjöfartsstuderande kan bli medlem i Sjömans-Unionen redan under studietiden
 

> Bli medlem

> Anslutningsblankett för studerande medlem

 

Du kan ansluta dig som medlem i Finlands Sjömans-Union om du arbetar inom handelsflottan, inom kust- eller insjötrafik, på en bogserbåt eller med andra uppgifter i anknytning till sjöfart eller med uppgifter som har med sjöfart att göra. Med samma blankett söker du om medlemskap i den Öppna Arbetslöshetskassa A-kassan.

Genom att ansluta dig till Unionen kan du vara med och påverka!

Unionen – din trygghet

Den främsta fördelen med att vara medlem är att den anställda inte själv behöver ingå förhandlingar med arbetsgivaren om minimivillkoren i sin anställning, utan fackförbundet gör det för hen. Sjömans-Unionen har genom kollektivavtal med rederiföreningar och rederier och andra arbetsgivare avtalat och kommer att avtala om löner och löneförhöjningar, övertidsersättning, arbetstider, semester och andra centrala villkor i anställningen. Sjömans-Unionen bevakar också att kollektivavtalen följs.

Unionens medlemmar har också rätt till expert-, förhandlings- och rättshjälp vid konflikter i arbetslivet. Dessutom har de rätt att delta i olika kurser som anordnas av förbundet. Medlemmarna får också ta del av andra medlemsförmåner som Sjömans-Unionen erbjuder, varav många innehåller stora rabatter eller andra förmåner med penningvärde. En del av förbundets medlemsavgifter går tillbaka till Unionens fackavdelningar för att finansiera deras verksamhet och intressebevakningsarbete.

Arbetslivet kräver allt mer av den anställda. På arbetsplatserna uppstår det ofta situationer där den anställda har svårt att klara sig ensam. Dödlägen där man ständigt grubblar över arbetshälsan eller anställningsfrågor. Unionen kan svara på dina frågor och hjälpa dig.

Bli medlem!

Som medlem i Sjömans-Unionen kan du vara med och fatta beslut i frågor som rör din arbetsplats och hjälpa till att dra upp riktlinjer för verksamheten i ditt eget fackförbund. Att tillhöra Sjömans-Unionen är att skapa trygghet i din arbetsdag.

Agera snabbt. Medlemskap i Merimies-Union och A-kassa börjar den dag då förtroendemannen har kvitterat ansökan eller då ansökan stämplats inkommen till förbundets kontor. Elektroniska ansökan träder i kraft omedelbart du skickat den. Observera att en kassamedlem inte samtidigt får vara medlem i en annan a-kassa.

En arbetslös som är bosatt i Finland och som uppfyller de i lagen om utkomstskydd för arbetslösa fastställda kriterierna, är berättigad att erhålla de förmåner som fastställs i lagen om utkomstskydd för arbetslösa. Mera info www.tyj.fi . Observera att som arbetslös kan du inte bli medlem i varken FSU eller a-kassan.

En medlem som övergår till Sjömans-Unionen från ett annat utländskt fackförbund:

Observera att om du hört till ett utländskt fackförbund och/eller a-kassa måste du kontakta dem personligen och säga upp dig från dem.