Suomen Merimiesunioni logo
Turvaposti
Medlemstjänst
Näytä alasivut

Internationell intressebevakning

 

Sjömans-Unionen bevakar sina medlemmars intressen även med hjälp av ett internationellt samar-bete. Unionen är representerad i en nordisk, europeisk och världsomfattande facklig verksamhet och sjöfartsorganisation.

Internationella transportarbetarfederationen ITF

International Transport Workers’ Federation // linkki merijaoston sivuille

ITF representeras av nästan fem miljoner arbetstagare inom transportbranschen. ITF bevakar ar-betstagarnas villkor via internationella forum, kampanjer för arbetstagarnas rättigheter och möjligheter till organisering samt organiserar arbete för solidaritet.

Europeiska transportarbetarfederationen ETF

European Transport Workers’ Federation ETF// linkki

ETF representeras av 2,5 miljoner europeiska arbetstagare inom transportbranschen. ETF är situerad i Bryssel. ETF deltar i utvecklingen av den europeiska sociala dialogen som innebär, att man främjar förhandlingarna mellan arbetstagar- och arbetsgivarorganisationerna.

ETF har ett eget utskott för sjöfartsärenden och en underkommitté för Östersjön.

Nordiska transportarbetarfederationen NTF

NTF – Nordiska transportarbetarfederationen // linkki

NTF representeras av ca 400 000 transportarbetare från Island, Norge, Sverige, Finland och Dan-mark. NTF:s sekretariat är beläget i Stockholm.