Suomen Merimiesunioni logo
Turvaposti
Jäsenpalvelu
Näytä alasivut

Kansainvälinen edunvalvonta

 

Merimies-Unioni ajaa jäsentensä etuja myös kansainvälisen yhteistoiminnan avulla. Liitto on edustettuna sekä pohjoismaisessa,
eurooppalaisessa että maailmanlaajuisessa kuljetusalan ammattiyhdistystoiminnassa ja merenkulun järjestöissä.

Kansainvälinen kuljetustyöntekijöiden liitto ITF

International Transport Workers´ Federation

ITF edustaa lähes viittä miljoonaa kuljetusalan työntekijää.
ITF ajaa työntekijöiden etua kansainvälisillä foorumeilla,
kampanjoi työntekijöiden oikeuksien ja järjestäytymisen puolesta sekä organisoi
solidaarisuustoimia. Sen päätoimipaikka on Lontoossa.
ITF:n jaostoista yksi keskittyy meriliikenteeseen.

Euroopan kuljetustyöntekijöiden liitto ETF

European Transport Workers´ Federation

ETF edustaa 2,5 miljoonaa eurooppalaista työntekijää.
ETF:n toimipaikka on Bryssel.
ETF osallistuu eurooppalaisen sosiaalisen vuoropuhelun kehittämiseen eli työntekijä- ja työnantajajärjestöjen keskinäisten neuvottelujen edistämiseen.
ETF:llä on oma jaosto merenkulkuasioille sekä Itämeren alakomitea.

Pohjoismainen kuljetustyöntekijöiden liitto

NTF - Nordiska transportarbetarefederationen

NTF edustaa noin 400 000 kuljetusalan työntekijää Islannista, Norjasta, Ruotsista, Suomesta ja Tanskasta.
NTF:n sihteeristö toimii Tukholmassa.