Suomen Merimiesunioni logo
Turvaposti
Jäsenpalvelu
Näytä alasivut

Työsuojelu


Työsuojelu on osa edunvalvontaa. Kun huolehditaan siitä, että työsuojelusäännöksiä ja –ohjeita noudatetaan, ehkäistään vaarallisia tilanteita ja tapaturmia.  Merimies-Unioni lähtee siitä, että jokaisen liiton jäsen on voitava työskennellä turvallisessa työympäristössä.

Laiva on työympäristönä haastava, koska luonnonolosuhteet merellä ovat ajoittain ankarat ja saattavat vaihtua nopeasti. Satama-ajat ovat enimmäkseen lyhyitä ja kiireisiä.

Kun liikutaan lastikansilla ja lastitiloissa, on noudatettava ahtaustyön turvallisuusmääräyksiä. Nosto- ja siirtolaitteiden aiheuttamat vaarat on otettava huomioon.

Aluksilla (erityisesti säiliö- ja kemikaalitankkereilla) kuljetetaan myös vaarallisia aineita. Niiden käsittelyssä ja niiltä suojautumisessa on oltava huolellinen.

Aluksen kiinnitys- ja irrotustöitä tehdään nykyisin pienin miehistöin, mikä lisää vaaratekijöitä.

Monilla aluksilla, lähinnä niin sanotuilla SOLAS-aluksilla (yli 500 gt), on noudatettava turvallisuusjohtamisjärjestelmää (ISM-koodia).
Työpaikoilla on tehtävä myös työsuojeluyhteistyötä. Se tarkoittaa muun muassa sitä, että nimetään työsuojelutoimikunta ja työntekijöitä edustava työsuojeluvaltuutettu.

ISM-koodin noudattaminen yhdessä toimivan työsuojeluyhteistyön kanssa edistää laivatyön turvallisuutta.

 

TYÖTURVALLISUUSKESKUS (TTK) järjestää merenkulkualalle työsuojeluun ja työturvallisuuteen liityviä kursseja ja koulutuksia.

Katso TTK:n koulutuskalenteri.