Suomen Merimiesunioni logo
Turvaposti
Jäsenpalvelu
Näytä alasivut

Ammatillinen edunvalvonta

Merimies-Unioni osallistuu alan koulutusta, ammatteja ja työllistymistä koskeviin selvityksiin ja kehittämishankkeisiin. 

Unioni edistää merimiesammattien tunnettuutta ja sitä, että alan työtehtävien erityispiirteet otetaan huomioon laeissa ja määräyksissä.

Merimies-Unioni seuraa sitä, että alaa koskevia säädöksiä, määräyksiä, ohjeita ja suosituksia noudatetaan ja noudattamista valvotaan riittävässä määrin. 

Unioni tukee ja neuvoo jäseniään ammatillisissa kysymyksissä.