Suomen Merimiesunioni logo
Turvaposti
Medlemstjänst
Näytä alasivut

Yrkesinriktad intressebevakning

 

Sjömans-Unionen deltar i utvecklingen av branschens utbildning, yrken och sysselsättning samt i utredningar och projekt som berör de samma.

Unionen främjar medvetenheten gällande sjöfararyrket och det, att arbetsuppgifternas särdrag beaktas i lagar och förordningar.

Sjömans-Unionen följer med, att de förordningar, regler, anvisningar och rekommendationer som berör branschen bevakas i tillräcklig omfattning.

Unionen stöder och ger råd till sina medlemmar i yrkesmässiga frågor.