Suomen Merimiesunioni logo
Turvaposti
Medlemstjänst
Näytä alasivut

Samhällelig intressebevakning

 

För att kunna bevaka sjöfararnas intressen krävs det även, att man påverkar det samhälleliga beslutsfattandet. Sjömans-Unionen följer aktivt med de förändringar och projekt som påverkar arbetstagarnas position och rättigheter och tar vid behov ställning till de olika ärendena. Unionen följer även noggrant med sjöfartens och den marina industrins verksamhetsförutsättningar och arbetar för att skydda och utveckla dem. Här samarbetar Unionen med andra parter inom sjöfartsklustret.

Sjömans-Unionen påverkar beslutsfattandet både separat och via centralorganisationen FFC. I frågor som berör transport och logistik har Unionen ett nära samarbete med andra fackförbund inom transportbranschen.