Suomen Merimiesunioni logo
Turvaposti
Jäsenpalvelu
Näytä alasivut

Yhteiskunnallinen edunvalvonta


Merimiesten edunvalvontaan kuuluu vaikuttaminen yhteiskunnalliseen päätöksentekoon. Merimies-Unioni seuraa aktiivisesti työntekijöiden asemaa ja oikeuksia sekä niihin liittyviä muutoshankkeita ja ottaa tarvittaessa kantaa. Unioni tarkkailee myös merenkulun ja merellisten elinkeinojen toimintaedellytyksiä ja toimii niiden turvaamiseksi ja kehittämiseksi. Tässä Unioni tekee yhteistyötä muiden meriklusteriin kuuluvien tahojen kanssa.

Merimies-Unioni vaikuttaa päätöksentekoon sekä itsenäisesti että keskusjärjestö SAK:n kautta. Kuljetuksia ja logistiikka koskevissa kysymyksissä Unioni tekee tiivistä yhteistyötä muiden kuljetusalan ammattiliittojen kanssa.