Suomen Merimiesunioni logo
Turvaposti
Jäsenpalvelu
Näytä alasivut

Jäsenen edunvalvonta

 

Merimies-Unionin jäsen saa apua edunvalvontaan luottamusmieheltä, pääluottamusmieheltä ja liiton toimiston asiantuntijoilta.   

Oma työpaikan luottamusmies on lähin henkilö, jolta voi pyytää apua työpaikan ongelmiin tai kysyä neuvoa työsuhteen yksityiskohdista.

Merimies-Unionin jäsenet valitsevat työpaikan luottamusmiehen keskuudestaan. Luottamusmiehen tehtävänä on valvoa työehtosopimusten ja lakien noudattamista.

Luottamusmiehen asema on turvattu laissa ja työehtosopimuksissa. Luottamusmiehen kanssa käydyt keskustelut ovat luottamuksellisia.

Merimies-Unioni tukee ja kouluttaa luottamusmiehiä.

Kun työpaikalla selvitetään työsuhteeseen liittyviä ongelmia, neuvotteluja käyvät ensisijaisesti luottamusmies ja työnantajan edustaja.

Jos nämä neuvottelu eivät johda tulokseen, ongelmaan haetaan ratkaisua  pääluottamusmiehen ja työnantajan välissä neuvotteluissa.

Toinen mahdollisuus on etsiä ratkaisua Merimies-Unionin edunvalvontaa hoitavan asiantuntijan ja työnantajan välisissä neuvotteluissa.

Jos asia ei sittenkään selviä, ongelman ratkaiseminen siirretään Merimies-Unionin ja asianomaisen työnantajaliiton välisiin neuvotteluihin.

Lisätietoa neuvottelujärjestyksestä.