Suomen Merimiesunioni logo
Turvaposti
Jäsenpalvelu
Näytä alasivut

Neuvottelujärjestys

 

Mitä tehdä, jos kohtaat työsuhteeseesi liittyviä ongelmia?

Neuvottelujärjestystä noudatetaan työsuhteeseen liittyvien ongelmien tai asioiden ratkaisemisessa. Neuvottelujärjestyksestä on sovittu keskusjärjestöjen välisessä yleissopimuksessa.

Mikäli kohtaat työpaikallasi työsuhteen ehtoihin, palkkaan tai sopimusten soveltamiseen liittyviä ongelmia, ota yhteyttä eri tahoihin seuraavassa järjestyksessä:

1. Neuvottele tilanteesta tai asiasta ensin esimiehesi kanssa. Mikäli haluat, voit pyytää osasto- tai laivaluottamusmiehen tueksesi ja avuksesi jo tässä neuvotteluvaiheessa.

2. Ellei asia ratkea esimiehen kanssa käydyssä neuvottelussa, ota viimeistään nyt yhteyttä osasto- tai laivaluottamusmieheen. Anna luottamusmiehelle selvitys tilanteesta sekä asian selvittämiseen tarvittavat asiakirjat. Luottamusmies neuvottelee asiasta tarvittaessa työnjohdon, eli esimiehen tai ylemmän esimiehen kanssa.

3. Ellei työpaikalla syntynyttä erimielisyyttä saada laiva- tai osastotasolla ratkaistuksi, luottamusmies tekee asiasta erimielisyysmuistion, jonka jälkeen asia siirretään pääluottamusmiehen tietoon. Pääluottamusmies käy asianmukaiset neuvottelut henkilöstöosaston kanssa.

4. Mikäli asia on edelleen erimielinen, asiasta tehdään tarvittavat pöytäkirjat, jonka jälkeen asia voidaan siirtää liittoon, joka käy uudet neuvottelut työnantajan kanssa.

5. Asian jäädessä edelleen selvittämättä ja jos kyseessä on työehtosopimuksen tulkintaerimielisyys, riita siirtyy neuvotteluihin liiton ja varustamoyhdistyksen välillä.

6. Jos riitaisuutta ei ole saatu selvitetyksi neuvotteluteitse, on mahdollista, että asian käsittely saatetaan asian sisällöstä riippuen käsiteltäväksi työtuomioistuimeen tai yleiseen alioikeuteen.

Ensisijainen tavoite on, että asiat saataisiin ratkaistua mahdollisuuksien mukaan jo työpaikka-/alustasolla