Suomen Merimiesunioni logo
Turvaposti
Medlemstjänst
Näytä alasivut

Kollektivavtal

 

Kollektivavtalet är ett avtal uppgjort mellan Sjömans-Unionen och arbetsgivarorganisationen eller den enskilda arbetsgivaren. Avtalet omfattar de villkor som tillämpas på den ifrågavarande branschens arbetsförhållanden. I kollektivavtalet regleras bland annat lönernas minimigränser, arbetstider, övertidsersättningar och semester.

Sjömans-Unionen tecknar 50-60 kollektivavtal. De avtal som omfattar flest medlemmar är utrikesfartens passagerarfartygsavtal och kollektivavtal för utrikesfartens handelsfartyg. För passagerarfartyg i inrikestrafiken finns det ett eget kollektivavtal.