Suomen Merimiesunioni logo
Turvaposti
Jäsenpalvelu
Näytä alasivut

Työsuojelu aluksilla

 

Työsuojelun yhteistoiminnalla valvotaan ja edistetään työsuojelua aluksilla. Työsuojelun noudattamiseen osallistuu aluksen koko miehistö.

Työsuojeluyhteistyöhön nimetään myös erillinen toimielin eli työsuojelutoimikunta. Siihen valitaan sekä työnantajan että henkilöstön edustajat.

Työsuojeluyhteistyössä työnantajaa edustaa työsuojelupäällikkö ja työntekijöitä työsuojeluvaltuutettu sekä hänen kaksi varavaltuutettuaan. Varustamo nimeää työsuojeluyhdyshenkilön myös varustamon ja aluksen väliseen yhteydenpitoon.

Työsuojeluyhteistyöhön osallistuvien valinnasta ja yhteistoimintaelinten toimintamuodoista sovitaan aluksella paikallisesti.  Aluksella, jossa säännöllisesti työskentelee viisi (5) henkilöä, on perustettava työsuojelutoimikunta.

Merenkulkualan työsuojeluvaaliohjeet.

 

Merenkulkuun liittyvä työsuojelulainsäädäntö

Laki laivaväen työ- ja asuinympäristöstä sekä ruokahuollosta 395/2012

Valtioneuvoston asetus laivaväen ruokahuollosta aluksella 820/2012

Valtioneuvoston asetus laivaväen asuinympäristöstä aluksella 825/2012

Valtioneuvoston asetus työympäristöstä aluksessa 289/2017

Työturvallisuuslaki 738/2002 (364/2013)