Suomen Merimiesunioni logo
Turvaposti
Medlemstjänst
Näytä alasivut

Arbetarskydd på fartyget

 

Genom arbetarskyddssamarbetet övervakar man och främjar arbetarskyddet  ombord på fartygen. Hela fartygets besättning deltar i att arbetarskyddet efterföljs.

För arbetarskyddssamarbetet utses också ett särskilt organ. Till detta organ väljs representanter från både arbetsgivar- och arbetstagarsidan.

I arbetarskyddssamarbetet representerar arbetsgivaren av arbetarskyddschefen och arbetstagarna av arbetarskyddsfullmäktige och dennes två vice fullmäktige.

Rederiet (arbetsgivaren) utser en kontaktperson för arbetarskyddet som upprätthåller kontakten mellan fartyget (arbetsplatsen) och rederiet (arbetsgivaren).

Valet av de som deltar i arbetarskyddssamarbetet och samarbetsorganets arbetsformat bestäms lokalt ombord på fartyget (arbetsplatsen). Ombord på fartyg, där det regelbundet arbetar minst fem personer ska det inrättas en arbetarskyddskommission.