Suomen Merimiesunioni logo
Turvaposti
Medlemstjänst
Näytä alasivut

Telefonrådgivning om arbetarskyddet

 

Ansvarsområdena för arbetarskyddet vid regionförvaltningsverkena har inrättat en riksomfattande telefonrådgivning .
Telefonrådgivningens telefonnummer är 0295 016 620.
Arbetarskyddsmyndighetens telefonrådgivning betjänar  kunderna runt om i landet alla vardagar klockan 8–16.15.

Rådgivningen indelas i trakasserier, diskriminering och psykosocial belastning, samt arbetsmiljöfrågor
(gäller den fysiska arbetarsäkerheten) och arbetsmiljöfrågor inom byggsektorn.

Det främsta syftet med telefonrådgivningen är att erbjuda både arbetstagare och arbetsgivare handledning
så att de själva kan lösa frågan på sin arbetsplats.  Det är också möjligt att lämna in tillsynsbegäran via telefonrådgivningen.