Suomen Merimiesunioni logo
Turvaposti
Medlemstjänst
Näytä alasivut

Sydvästra Finlands avdelning 006

 

Sydvästra Finlands avdelning är till sitt medlemsantal Sjömans-Unionens största fackavdelning. Avdelningen har över 3 500 medlemmar. Av dessa är antalet män ca 1 900 och kvinnor över 1 600.

Majoriteten av Sydvästra Finlands avdelnings medlemmar sträcker sig längs axeln Sastmola – Tavastehus – Dragsfjärd. Yrkesgrupperna representeras av däck-, maskin och ekonomipersonal. Avdelningen är grundad år 1985.

Sjöfartsvisioner, sommarteater och glöggtillställningar

Sydvästra Finlands avdelning är mycket aktiv. Avdelningens styrelse sammankommer ca sju gånger per år.

Två lagstadgade möten hålls varje år, ett på våren och ett på hösten. Alla avdelningens medlemmar är välkomna och kan delta i dessa möten. På mötena behandlas förutom avdelningens ärenden även andra aktuella teman. Sakkännare inbjuds för att berätta om visioner och saker som sker inom sjöfarten.

Övriga möten och skolningstillfällen ordnas vid behov. Till personer som deltar i förtroendemannautbildning betalas ett skolningsstipendie enligt FFC:s rekommendationer.

Avdelningen ordnar lilla julfest både på jämn och udda vecka, så att de som arbetar i olika arbetsturer har möjlighet att delta. På samma sätt förfar man när det gäller sommarteatern. Den traditionella glöggbjudningen i december är mycket uppskattad.

Ifall is-situationen tillåter, ordnas även en pilktävling på vårvintern.

I Åbo regionen finns det också en aktiv verksamhet för sjöpensionärer.

Avdelningens samarbetspartners är bl.a. FFC:s lokala organisation i Åbo regionen (TSP rf), Arbetarnas Bildningsförbund ABF (TSL rf), FFC -ungdomarna samt Andelsbanken.

Meripesä

Sydvästra Finlands avdelning äger en fritidsstuga belägen ca 100 km från Åbo, i Raumo Lappland. Meripesä -stugan är avsedd för avdelningens medlemmars bruk. Stugan är välutrustad och dess lugna läge garanterar möjligheten till en behaglig semester.

Styrelse  
Ordförande Marko Laine
Vice Ordförande Turo Ihalainen
Sekreterare Ismo Silvennoinen
Ordinarie medlemmar Joonas Kallio
  Susanna Mäntysaari
  Tarja Valtanen
  Taru Hakala
  Kaj Svenskberg
  Marjo Viherkoski
Suppleant Kim Lindberg
  Tero Palokoski
  Virpi Virta
Ekonom Salme Kumpula
Kontaktuppgifter

Sjömans-Unionens områdeskontor i Åbo 
Mariegatan 6 b, 5 vån. 
20100 Åbo

Telefon: + 358 (0)2 233 7416

Hemsidor: http://lounaissuomi.smu.fi/

Ordförande Marko Laine, p. 040 500 5825, marko.laine(at)smu.fi

Sekreterare Ismo Silvennoinen

Meripesä-stuga

Meripesä-stugas direkt bokning via FSU-sidor
Huomioi Meripesää vuokrataan ainoastaan Lounais-Suomen osasto 006 jäsenille!

Meripesään liittyvät asiat ja palautteet meripesa006(at)gmail.com

Muut osastoon kuuluvat asiat:

smu.osasto006 (at)gmail.com ja tarvittaessa puhelimitse puheenjohtaja Marko Laine +358 40 500 5825

Huom. Sähköposteihin vastataan viikon sisällä.