Suomen Merimiesunioni logo
Turvaposti
Medlemstjänst
Näytä alasivut

Sydvästra Finlands avdelning 006

 

Sydvästra Finlands avdelning är till sitt medlemsantal Sjömans-Unionens största fackavdelning. Avdelningen har över 3 500 medlemmar. Av dessa är antalet män ca 1 900 och kvinnor över 1 600.

Majoriteten av Sydvästra Finlands avdelnings medlemmar sträcker sig längs axeln Sastmola – Tavastehus – Dragsfjärd. Yrkesgrupperna representeras av däck-, maskin och ekonomipersonal. Avdelningen är grundad år 1985.

Sjöfartsvisioner, sommarteater och glöggtillställningar

Sydvästra Finlands avdelning är mycket aktiv. Avdelningens styrelse sammankommer ca sju gånger per år.

Två lagstadgade möten hålls varje år, ett på våren och ett på hösten. Alla avdelningens medlemmar är välkomna och kan delta i dessa möten. På mötena behandlas förutom avdelningens ärenden även andra aktuella teman. Sakkännare inbjuds för att berätta om visioner och saker som sker inom sjöfarten.

Övriga möten och skolningstillfällen ordnas vid behov. Till personer som deltar i förtroendemannautbildning betalas ett skolningsstipendie enligt FFC:s rekommendationer.

Avdelningen ordnar lilla julfest både på jämn och udda vecka, så att de som arbetar i olika arbetsturer har möjlighet att delta. På samma sätt förfar man när det gäller sommarteatern. Den traditionella glöggbjudningen i december är mycket uppskattad.

Ifall is-situationen tillåter, ordnas även en pilktävling på vårvintern.

I Åbo regionen finns det också en aktiv verksamhet för sjöpensionärer.

Avdelningens samarbetspartners är bl.a. FFC:s lokala organisation i Åbo regionen (TSP rf), Arbetarnas Bildningsförbund ABF (TSL rf), FFC -ungdomarna samt Andelsbanken.

Meripesä

Sydvästra Finlands avdelning äger en fritidsstuga belägen ca 100 km från Åbo, i Raumo Lappland. Meripesä -stugan är avsedd för avdelningens medlemmars bruk. Stugan är välutrustad och dess lugna läge garanterar möjligheten till en behaglig semester.

Styrelse 
ordförande Marko Laine
viceordförande Patrick Kuronen
sekreterare Susanna Mäntysaari
medlemmar Joonas kallio
  Ismo Silvennoinen
  Tarja Valtanen
  Monika Parikka
  Taru Hakala
  Kaj Svenskberg
  Marjo Viherkoski
suppleanter Turo Ihalainen
  Kim Lindberg
  Tero Palokoski
  Virpi Virta
ekonomiaansvarig Salme Kumpula
 
Kontaktuppgifter

Sjömans-Unionens områdeskontor i Åbo 

Mariegatan 6 b, 5 vån. 
20100 Åbo

Telefon: + 358 (0)2 233 7416

Meripesä -stugans bokningar: salme.kumpula(at)smu.fi  

Avdelningens ordförande Marko Laine, 040 500 5825, marko.laine(at)smu.fi

Avdelningens sekreterare Susanna Mäntysaari