Suomen Merimiesunioni logo
Turvaposti
Medlemstjänst
Näytä alasivut

Ålandsavdelningen 005

Sjömans-Unionens Ålandsavdelning finns i landskommunen, vilket man kan kalla för Finlands sjöfarts vagga. Sjöfarten har fört bröd på bordet för många ålänningar. Rederiverksamhet har utövats på ön genom tiderna. Upphörande av rederiverksamhet har omedelbart genast märkts på en ökning av arbetslösheten och på minskade skatteinkomster för självstyrelseområdets kommuner.

Ålandsavdelningens hemort är Mariehamn. Till avdelningen som grundades 1984 hör 700 medlemmar. Förutom avdelningens medlemmar på Åland finns det svenskspråkiga områden vid Finlands västkust från Åbo till Vasa.

Avdelningens medlemmar arbetar på alla typer av fartyg. Medlemmar arbetar också inom Ålands skärgårds driftsprivatiserade landskapsfärjor. Mest medlemmar finns det på passagerarfartygen, men en del av arbetsplatserna är få fraktfartyg och tankfartyg

Hjälp med svårigheter, utlåtande om sjöfart

På Ålandsavdelningens möten behandlas rederiernas aktuella situation. På avdelningens möten finns det möjlighet att föra fram uppkomna svårigheter på arbetet och få hjälp med dem.

Ålandsavdelningen ordnar stadgeenliga vår- och höstmöten och vid behov extra möten. Möten ordnas sex till sju gånger årligen. Möten hålls oftast på avdelningens eget kontor. Sedvana är också att ordna sommarutflykter.

Eftersom Åland är ett självstyrt område, är det undantagvis med i beslutsprocessen då det gäller sjöfarten: Ändå begärs kommentarer och utlåtanden då landskapsregeringen behandlar lagstiftnings- och andra frågor kring sjöfarten. Avdelningen är med i FFC: s lokalorganisation på Åland.

Ålandsavdelningens medlemmar har många förmåner, Medlemmarna kan gå en gång i veckan och träna; Avdelningen betalar hälften av biljettpriset på Avancia och gymmen i Föglö och på Brändö/ Kumlinge . Man kan simma i Mariebad och i Godbyhallen och avdelningens stöd är 2/3 av biljettkostnaden. Som medlem får man också besöka Ålands sjöfartsmuseum gratis. Avdelningen är också med i Ålands fackliga semesterorganisation, där man kan hyra en stuga som de har i bruk.
Om medlemsförmåner kan man fråga direkt av fackavdelningen.


Kontaktuppgifter

Ordförande Eija Kiviö
tel. 045 7361 3781
e.kivio(at)gmail.com

Sekreterare Henrik Lagerberg
tel. 0400 478 884
henrik.lagerberg(at)aland.net

Sjömans- Unionens Ålandsavdelning

Ålandsvägen 40, Mariehamn
tel.+358  (0)18-19920
tel. +358 (0)18- 19911

alandsavdelning(at)gmail.com