Suomen Merimiesunioni logo
Turvaposti
Medlemstjänst
Näytä alasivut

Östkustavdelningen 007

Östkustavdelningen ligger i den traditionella sjömansstaden Kotka. Avdelningen representerar medlemmar från Kaakonkulma, varav de största städerna är St. Michel, Kuopio, Fredrikshamn och Kotka.

Tusentals fartyg och sjömän har i århundraden lämnat Kotka hamn för att segla ut i världen och så gör de även idag. Östkustavdelningens medlemmar arbetar på alla slags fartyg, som t.ex. passagerar- och fraktfartyg och småtonnage och i finsk passagerarfartygstrafik.

Östkustavdelningen har omkring 500 medlemmar. Den grundades 1986.

Sjömansskolan ligger också i Kotka, på dess högsta och vackraste punkt, Pookinmäki. Maritimcentret Vellamo och informationscentret i stamhamnen i Kotka har blivit populära och ökar kännedomen om sjöfarten även utanför landets gränser.

Rådgivning och havsdagar

Östkustavdelningens möten hålls i regel i Kotka i Sjömansservicebyråns (SSB) lokaler (Puutarhakatu 12, Kotka).

Hamntrafiken i Kotka har de senaste åren ökat. Det är viktigt att erbjuda sjömännen stöd och rådgivning, men också fritidsaktiviteter på fartygen och i hamnen. Östkustavdelningen samarbetar med SSB och har genomfört flera projekt för att förbättra sjömännens arbetsvillkor och trivsel i Kotka genom åren.

Avdelningen bedriver normal mötesverksamhet, anordnar arbetsgillen, deltar i bevakningen av sjömännens intressen och anordnar fritidsaktiviteter. Östkustavdelningen deltar också i FFC:s lokala verksamhet. Julbordet och Kotka havsdagar är båda en årlig tradition.

En viktig medlemsförmån är avdelningens egen stuga, som medlemmarna kan hyra. Stugan, Villa Varpunen, ligger i Bötö i Fredrikshamn.

Möjligheterna är många och verksamheten behöver fler aktiva personer!

Styrelse
puheenjohtaja Katja Kettunen
varapuheenjohtaja Ilkka Katainen
sihteeri Anne Vuorijärvi
jäsenet Anne-Marie Mahkonen
  Tuomo Alastalo
  Marjo Heikkinen
  Katja Kettunen
  Sami Kivi
  Maiju Pylvänäinen
  Arto Tolsa
   
varajäsenet Paavo Meinola
  Anu Ryökkynen
   

 

 

Kontaktuppgifter 

Ordförande
Katja Kettunen
katjagunilla.kettunen@outlook.com

Kontaktuppgifter:

Östkustavdelningens kontor
Puutarhakatu 12, 48100 Kotka

Hemsidor: http://itakusti.smu.fi

smu.itakusti(at)gmail.com
 

Ordförande
Katja Kettunen 
tel. 050 527 9842
katjagunilla.kettunen@outlook.com

Sihteeri Anne Vuorijärvi
tel. 045 354 6461
annemaria.vuorijarvi@gmail.com

Bankkonto:
Osaston tilinumero  FI42 5750 0120 3151 80