Suomen Merimiesunioni logo
Turvaposti
Medlemstjänst
Näytä alasivut

Inre-Finlands avdelning 001

 

Nyslott är avdelningens centralort, men i avdelningen finns många medlemmar också t.ex. från Tammerfors, Jyväskylä, Nurmes, Joensuu, Kuopio och Villmanstrand – och från ett flertal mindre orter.

Medlemmarna i Inre-Finlands avdelningen (001) har diverse olika arbetsuppgifter – både i insjötrafik och ute på havet. I avdelningen finns medlemmar som jobbar på bogserare, fraktbåtar eller kryssningsfartyg. En del jobbar också på insjöfartyg. Det är inte överdrivet att påstå att medlemmarna i avdelningen jobbar på alla typer av fartyg och utgörs av många olika yrkesmänniskor. Medlemsantalet är över 500.

Avdelningen är Sjömans-Unionens äldsta fackavdelning. Den grundades  den 28 maj 1983.  Avdelningen hette ursprungligen Saimenavdelningen, men när den sammangick med Mellersta Finlands avdelning, förändrades namnet till Inre-Finlands avdelning.   

Aktiv verksamhet

Indre-Finlands avdelning har aktiv verksamhet. Avdelningen sammanträder minst två gånger om året, ibland även oftare om situationen så kräver. Varje medlem i avdelningen är välkommen att påverka. På mötena behandlas t.ex. kollektivavtalsfrågor och olika aktuella händelser inom avdelningens verksamhetsområde.

På avdelningens möten lär man sig mera och mer erfarna ”gamla rävar” kan ge goda råd och mer information. Sjömans-Unionens funktionärer eller andra experter kommer ibland och informerar om aktuella frågor inom branschen. 

Förutom möten ordnar Saimenavdelningen också mångsidig rekreationsverksamhet. Olika utflykter, t.ex. badresor och den årliga pimpeltävlingen är bland favoriterna. I slutet av året ordnas julfest. Avdelningen stödjer medlemmarna deltagande i kursverksamhet. Alla som fyller jämna år gratuleras.

Många av medlemmarna i avdelningen har familj. Alla är välkomna att ta barnen med på gemensanna möten eller rekreationsdagar.

Styrelse 2015-2016
ordförande Markku Rautiainen
viceortförande Tarja Rännäli-Lehto
ssekreterare Seppo Immonen
medlemmar Maritta Lahti
  Vesa Salenius
  Esko Käyhkö
  Taisto Saukkonen
  Paavo Auvinen
supleanter Jukka Mikkonen
  Viljo Niskanen
Kontaktuppgifter

Ordförande Markku Rautiainen, tel. +358 40 076 8414
markku.j.rautiainen(at)luukku.com

Sekreterare Seppo Immonen, tel +358 50 368 2298
seppo.immonen57(at)gmail.com

Postadress
PB 39
57201 SAVONLINNA

Bankkonto
FI15 5651 1340 0394 51