Suomen Merimiesunioni logo
Turvaposti
Jäsenpalvelu
Näytä alasivut

Ammattiosastot


Merimies-Unionin jäsenet kuuluvat ammattiosastoihin. Ammattiosastot ovat Unionin jäsenyhdistyksiä. Niitä on yhteensä 10.

Jäsen kuuluu siihen ammattiosastoon, jonka toimialueella hän asuu tai jonka alueella hänen työpaikkansa sijaitsee. Kolme ammattiosastoa kokoaa samoihin työtehtäviin kuuluvia jäseniä ja toimii valtakunnallisesti. Näitä valtakunnallisia ammattiosastoja ovat satama-ala, matkailu- ja huolinta-ala, sekä laivan viihdeammattilaiset.

Merimies-Unionin ammattiosastoja ovat

Sisä-Suomen osasto (001)
Pohjoisen osasto (002)
Satama-ala (003)
Ahvenanmaan osasto (005)
Lounais-Suomen osasto (006)
Itäkustin osasto (007)
Länsi-Suomen osasto (008)
Etelä-Suomen osasto (009)
Matkailu- ja Huolinta-ala (010)
Laivan Viihdeammattilaiset (011)

Ammattiosastoissa jäsenet voivat osallistua oman järjestönsä päätöksentekoon. Osaston kautta on mahdollisuus vaikuttaa myös liiton tavoitteisiin ja toimintaan. Osastoissa voi saada neuvoja työsuhteen ja työpaikkaan liittyvissä asioissa sekä tilaisuuksia kouluttautua. Ammattiosastoilla on myös harrastus- ja virkistystoimintaa.

Jos jäsen haluaa vaihtaa ammattiosastoa, hänen on ilmoitettava muutoksesta kirjallisesti/sähköpostitse Merimies-Unionin jäsenrekisteriin.