Suomen Merimiesunioni logo
Turvaposti
Jäsenpalvelu
Näytä alasivut

14.12.2020

Suomen Merimies-Unioni hakee palvelukseensa kokopäivätoimista ASIANTUNTIJAA Helsingin toimistoon - hakua jatkettu tammikuun loppuun 2021 saakka

AVOINNA OLEVAA ASIANTUNTIJAN TYÖPAIKAN HAKUAIKAA ON JATKETTU TAMMIKUUN LOPPUUN (31.1.2021) SAAKKA.

Asiantuntijan tehtävään kuuluu työskentely alan työ- ja sosiaalioikeudellisten kysymysten parissa mukaan lukien lainsäädännön valmistelu, työehtosopimusneuvottelut, jäsenistön neuvonta, luottamusmiesten koulutus sekä muita alan edunvalvontaan ja ammattiliiton toimintaan liittyviä tehtäviä.

Asiantuntijalta edellytetään oikeustieteellistä, merenkulun tai muuta sopivaa korkeakoulututkintoa, merenkulun ja merellä työskentelyn tuntemusta sekä hyvää kotimaisten ja englannin kielten suullista ja kirjallista taitoa. Työ edellyttää jonkin verran matkustamista.

Palkkaus ja muut työsuhteen ehdot määräytyvät Merimies-Unionissa noudatettavan työehtosopimuksen mukaisesti.

Hakemukset on toimitettava kirjallisena tammikuun loppuun 31.1.2021 mennessä Merimies-Unionin toimistoon osoitteeseen: 

Suomen Merimies-Unioni
John Stenbergin ranta 6
00530 Helsinki

Hakemukset voi toimittaa myös sähköpostitse osoitteeseen: smu@smu.fi.

Tarkempia tietoja:

Kenneth Bondas
puheenjohtaja
puh. 040 456 0245
kenneth.bondas@smu.fi

Sannaleena Kallio
liittosihteeri
puh. 040 158 5057
sannaleena.kallio@smu.fi