Suomen Merimiesunioni logo
Näytä alasivut

13.10.2020

Suomen Merimies-Unioni hakee palvelukseensa kokopäivätoimista ASIANTUNTIJAA Helsingin toimistoon


Asiantuntijan tehtävään kuuluu työskentely alan työ- ja sosiaalioikeudellisten kysymysten parissa mukaan lukien lainsäädännön valmistelu, työehtosopimusneuvottelut, jäsenistön neuvonta, luottamusmiesten koulutus sekä muita alan edunvalvontaan ja ammattiliiton toimintaan liittyviä tehtäviä.

Asiantuntijalta edellytetään oikeustieteellistä, merenkulun tai muuta sopivaa korkeakoulututkintoa, merenkulun ja merellä työskentelyn tuntemusta sekä hyvää kotimaisten ja englannin kielten suullista ja kirjallista taitoa. Työ edellyttää jonkin verran matkustamista.

Palkkaus ja muut työsuhteen ehdot määräytyvät Merimies-Unionissa noudatettavan työehtosopimuksen mukaisesti.

Hakemukset on toimitettava kirjallisena 20.11.2020 mennessä Merimies-Unionin toimistoon osoitteeseen: 

Suomen Merimies-Unioni
John Stenbergin ranta 6
00530 Helsinki

Hakemukset voi toimittaa myös sähköpostitse osoitteeseen: smu@smu.fi.

Tarkempia tietoja:

Kenneth Bondas
puheenjohtaja
puh. 040 456 0245
kenneth.bondas@smu.fi

Sannaleena Kallio
liittosihteeri
puh. 040 158 5057
sannaleena.kallio@smu.fi