Suomen Merimiesunioni logo
Turvaposti
Medlemstjänst
Näytä alasivut

• Medlemsavgift

 

Sjömans-Unionens medlemsavgift är totalt 1,55 procent av bruttolönen. A-kassans medlemsavgift ingår i Sjömansunionen medlemsavgift.

Medlemsavgiften betalas från all skattepliktig förvärvsinkomst, även om du arbetar i land.

Uppbörden av medlemsavgiften sköts i allmänhet av arbetsgivaren. Kolla alltid ditt lönebesked för att se om det finns en anteckning om medlemsavgiften.

Arbetar du i land betalar du medlemsavgiften själv via etjänsten eller så kan du teckna ett uppbördsavtal med din arbetsgivare, om att medlemsavgiften dras direkt från lönen. Om du har problem med att använde etjänsten, kan du be betalningsuppgifter direkt från medlemsregistret. Uppbördsavtalet kan du kan ladda ner här.

Studerande medlem behöver inte betala någon medlemsavgift under studieperioden. Om du däremot arbetar under din studieperiod, betalar du medlemsavgift på din förvärvsinkomst. Kom ihåg att meddela din studieperiod till medlemsregistret.

Förmåner som betalas av arbetslöshetskassan (arbetslöshetsdagpenning, alterneringsersättning mm.) tas ut en procentuell medlemsavgift, som omfattar förbundets och arbetslöshetskassans andel. Arbetslöshetskassan tar ut en medlemsavgift direkt på förmånen.


Befrielse från medlemsavgift

Du kan bli befriad från medlemsavgiften ifall dina förvärvsinkomster av någon godtagbar orsak skulle avbrytas. Sådana orsaker kan vara militärtjänst, familjeledigheter, Fpa:s sjukdagpeng och/eller arbetsmarknadsunderstöd, olycksfall, studier inom sjöfartsbranschen och studieledighet.

På liknande grunder kan även Sjömans-Unionens styrelse befria en medlem från medlemsavgiften. Detta förutsatt att medlemmen är utan förvärvsinkomster.

Medlemsavgiften innehålls automatiskt från den ersättning som arbetslöshetskassan betalar.

Befrielsen från medlemsavgiften kommer inte automatiskt. Meddela alltid till Sjömans-Unionens medlemsregister då du är borta från arbetslivet pga. någon godtagbar orsak, för att undvika att skicka ut onödiga anmärkningar och kravbrev. Förbundet får till exempel inte automatiskt veta om arbetslöshetsunderstöd som FPA betalar åt medlemmen. Du kan meddela orsaken och tiden för medlemsavgiftsbefrielsen via e-post eller medlemstjänsten.

Observera att om du anmäler medlemsavgiftsbefrielse endast till A-kassan, överförs uppgifterna inte automatiskt till Sjömans-Unionen!

Notera, att utebliven betalning av medlemsavgift är inte ett meddelande om utträde. Utträde ur medlemskap skall göras skriftligen, till exempel via e-post.