Suomen Merimiesunioni logo
Turvaposti
Medlemstjänst
Näytä alasivut

Medlemsavgift

 

Sjömans-Unionens medlemsavgift är totalt 1,55 procent av bruttolönen. A-kassans medlemsavgift ingår i Sjömansunionen medlemsavgift.

Medlemsavgiften skall betalas från all skattepliktig förvärvsinkomst, även om du arbetar i land. En del av förbundets andel går tillbaka till Unionens fackavdelningar för att finansiera deras verksamhet och intressebevakningsarbete.

Om du är en studerande medlem behöver du inte betala någon medlemsavgift under studieperioden. Om du däremot arbetar under din studieperiod, debiteras du medlemsavgift på din förvärvsinkomst.

Arbete i land Om din arbetsgivare inte drar medlemsavgiften direkt från din lön när du t.ex. arbetar tillfälligt i land, kan du teckna ett uppbördsavtal med din arbetsgivare om att din medlemsavgift dras direkt från lönen eller betala medlemsavgiften själv med referens. Såväl uppbördsavtal som referenser för självbetalande medlemmar erhålles av Unionens medlemsregister. Du kan också ladda ner uppbördsavtalet här.

Förmåner som betalas av arbetslöshetskassan (arbetslöshetsdagpenning, alterneringsersättning mm.) tas ut en procentuell medlemsavgift, som omfattar förbundets och arbetslöshetskassans andel. Arbetslöshetskassan tar ut en medlemsavgift direkt på förmånen.


Befrielse från medlemsavgift

Du kan bli befriad från medlemsavgiften ifall dina förvärvsinkomster av någon godtagbar orsak skulle avbrytas. Sådana orsaker kan vara militärtjänst, familjeledigheter, Fpa:s sjukdagpeng och/eller arbetsmarknadsunderstöd, olycksfall, studier inom sjöfartsbranschen och studieledighet.

På liknande grunder kan även Sjömans-Unionens styrelse befria en medlem från medlemsavgiften. Detta förutsatt att medlemmen är utan förvärvsinkomster.

Medlemsavgiften innehålls automatiskt från den ersättning som arbetslöshetskassan betalar.

Befrielsen från medlemsavgiften kommer inte automatiskt. Meddela alltid till Sjömans-Unionens medlemsregister då du är borta från arbetslivet pga. någon godtagbar orsak, för att undvika att skicka ut onödiga anmärkningar och kravbrev. Förbundet får till exempel inte automatiskt veta om arbetslöshetsunderstöd som FPA betalar åt medlemmen. Du kan meddela orsaken och tiden för medlemsavgiftsbefrielsen via e-post eller medlemstjänsten.

Observera att om du anmäler medlemsavgiftsbefrielse endast till A-kassan så kommer uppgifterna inte automatiskt att överföras till Sjömans-Unionen!

Notera, att utebliven betalning av medlemsavgift är inte ett meddelande om utträde. Utträde ur medlemskap skall göras skriftligen, till exempel via e-post.