Suomen Merimiesunioni logo
Turvaposti
Medlemstjänst
Näytä alasivut

21.1.2021

Du kommer väl ihåg att sköta dina medlemsavgifter! Medlemsavgift ska också betalas för arbete i land

Om du blir arbetslös eller permitteras och tänker ansöka om inkomstrelaterad dagpenning från Transportbranschens arbetslöshetskassa är det bra att se till att dina medlemsavgifter är à jour. Medlemskapet i arbetslöshetskassan är som en försäkring som man kan använda om man skulle bli arbetslös. Då ska man som medlem ha skött sin del av försäkringsavtalet, dvs. betalat sin medlemsavgift fram till att den senaste anställningen upphörde.

När ansökan kommer in för behandling kommer arbetslöshetskassan att kontrollera att medlemsavgifterna har skötts som de ska. Om det finns brister i medlemsavgifterna kan a-kassan avbryta behandlingen av ansökan och skicka en räkning på de medlemsavgifter som saknas. En sådan situation fördröjer tyvärr alltid den första utbetalningen av dagpenningen men kan undvikas om man sköter sina medlemsavgifter.

Medlemsavgift betalas för all förvärvsinkomst, även för arbete i land

Sjömans-Unionens medlemsavgift är 1,55 procent av den skattepliktiga förvärvsinkomsten. Arbetsgivaren sköter huvudsakligen uppbörden av medlemsavgifter för arbete till sjöss. För arbete i land uppbärs inte medlemsavgift automatiskt. Om du t.ex. är permitterad, men arbetar i land då och då, ska du betala medlemsavgift även för den löneinkomsten.

Kontaktuppgifter till Sjömans-Unionens medlemsregister

Sjömans-Unionens medlemsregister ger ytterligare råd i frågor som rör medlemsavgiften:
telefon +358 9 6152 0290
e-post: jasenrekisteri@smu.fi

 

Transportbranschens arbetslöshetskassa informerar:

 

Maximitiden och självrisktiden börjar löpa igen 1.1.2021

 

Med anledning av coronaviruspandemin gjordes det en del ändringar för året 2020 beträffande tidsperioder i lagen om utkomstskydd för arbetslösa, varav en del upphörde 31.12.2020.

Maximiutbetalningstiden löpte inte för permitterade under tiden 16.3–31.12.2020 och för personer som varit helt arbetslösa under tiden 1.7–31.12.2020. Maximitiden för inkomstrelaterad dagpenning börjar löpa från och med 1.1.2021, vilket också gäller de permitterade som får dagpenning.

Från och med början av 2021 tillämpas självrisktiden för personer som uppfyller arbetsvillkoret 31.12.2020 eller därefter och dessutom för personer som har uppfyllt arbetsvillkoret redan tidigare, men till vilka dagpenning börjar utbetalas först 2021. Självrisktiden är fem vardagar eller för deltidsarbetande den timmängd som motsvarar detta.

Det förkortade arbetsvillkoret på 13 veckor gäller inte längre under 2021. Under 2020 kunde man använda arbetsvillkoret på 13 veckor om arbetsvillkoret på 26 veckor inte uppfyllts under medlemskapstiden. Dessutom förutsattes det att man hade minst en vecka som uppfyller arbetsvillkoret efter 1.3.2020 och att utbetalningen började senast 31.12.2020. Arbetsvillkoret skulle då uppfyllas senast 30.12.2020.