Suomen Merimiesunioni logo
Turvaposti
Medlemstjänst
Näytä alasivut

21.1.2021

Du kommer väl ihåg att sköta dina medlemsavgifter! Medlemsavgift ska också betalas för arbete i land

Om du blir arbetslös eller permitteras och tänker ansöka om inkomstrelaterad dagpenning från Den Öppna arbetslöshetskassa A-kassan är det bra att se till att dina medlemsavgifter är à jour. Medlemskapet i arbetslöshetskassan är som en försäkring som man kan använda om man skulle bli arbetslös. Då ska man som medlem ha skött sin del av försäkringsavtalet, dvs. betalat sin medlemsavgift fram till att den senaste anställningen upphörde.

När ansökan kommer in för behandling kommer arbetslöshetskassan att kontrollera att medlemsavgifterna har skötts som de ska. Om det finns brister i medlemsavgifterna kan a-kassan avbryta behandlingen av ansökan och skicka en räkning på de medlemsavgifter som saknas. En sådan situation fördröjer tyvärr alltid den första utbetalningen av dagpenningen men kan undvikas om man sköter sina medlemsavgifter.

Medlemsavgift betalas för all förvärvsinkomst, även för arbete i land

Sjömans-Unionens medlemsavgift är 1,55 procent av den skattepliktiga förvärvsinkomsten. Arbetsgivaren sköter huvudsakligen uppbörden av medlemsavgifter för arbete till sjöss. För arbete i land uppbärs inte medlemsavgift automatiskt. Om du t.ex. är permitterad, men arbetar i land då och då, ska du betala medlemsavgift även för den löneinkomsten.

Kontaktuppgifter till Sjömans-Unionens medlemsregister

Sjömans-Unionens medlemsregister ger ytterligare råd i frågor som rör medlemsavgiften:
telefon +358 9 6152 0290 (mån-fre kl.9-12 och 13-15)
e-post: jasenrekisteri@smu.fi