Suomen Merimiesunioni logo
Turvaposti
Jäsenpalvelu
Näytä alasivut

21.1.2021

Muistathan huolehtia jäsenmaksuistasi! Jäsenmaksu maksetaan myös maissa tehtävästä työstä

Mikäli jäät työttömäksi tai sinut lomautetaan, ja olet aikeissa hakea Kuljetusalan työttömyyskassasta ansiosidonnaista päivärahaa, on hyvä hetki varmistaa, että jäsenmaksusi ovat ajan tasalla. Työttömyyskassan jäsenyys on kuin vakuutus, jota voidaan käyttää työttömyyden kohdatessa, ja tuolloin jäsenen tulee olla hoitanut oma osuutensa vakuutussopimuksesta eli maksanut jäsenmaksunsa viimeisimmän työsuhteen päättymiseen saakka.

Hakemuksen tullessa käsittelyyn, työttömyyskassa tulee tarkistamaan, että jäsenmaksut on asianmukaisesti hoidettu. Jos jäsenmaksuissa on puutteita, saatetaan hakemuksen käsittely jäädyttää ja kassa lähettää puuttuvista jäsenmaksuista laskun. Tällainen tilanne aina ikävästi viivästyttää päivärahan maksatuksen aloittamista ja se on vältettävissä, kun itse pitää huolen jäsenmaksuistaan.

Jäsenmaksu maksetaan kaikesta ansiotulosta, myös maatöistä

Merimies-Unionin jäsenmaksu on 1,55 prosenttia veronalaisesta ansiotulosta. Jäsenmaksujen perinnän merityöstä hoitaa pääasiassa työnantaja. Maatyöstä jäsenmaksua ei peritä automaattisesti. Mikäli olet esimerkiksi lomautettu, mutta teet maissa töitä silloin tällöin, tulee sinun maksaa myös tuosta palkkatulosta jäsenmaksu.

Merimies-Unionin jäsenrekisterin yhteystiedot

Jäsenmaksuasioissa neuvoo lisää Merimies-Unionin jäsenrekisteri:
puhelin +358 9 6152 0290
sähköposti: jasenrekisteri@smu.fi

Kuljetusalan työttömyyskassa tiedottaa:

Enimmäisaika ja omavastuuaika kuluvat jälleen 1.1.2021 alkaen
 

Vuonna 2020 koronaviruspandemian johdosta työttömyysturvalakiin säädettiin joitakin määräajan voimassa olevia muutoksia, joista osa päättyi 31.12.2020.

Ajalla 1.7.2020-31.12.2020 maksettu päiväraha ei kerryttänyt enimmäisaikaa ja lomautetuilla vastaavasti laskuri ei pyörinyt ajalla 16.3.-31.12.2020. Onkin hyvä huomioida, että ansiopäivärahan enimmäisaika alkaa kulua jälleen 1.1.2021 lähtien ja tämä koskee myös lomautettuja päivärahan saajia. 

Vuoden 2021 alusta myös omavastuuaika tulee otettavaksi henkilöillä, jotka täyttävät työssäoloehdon 31.12.2020 tai sen jälkeen ja lisäksi sellaisilla henkilöillä, joilla työssäoloehto on täyttynyt jo aiemmin, mutta joille aletaan maksaa päivärahaa vasta vuoden 2021 puolella. Omavastuuaika on viisi arkipäivää tai osa-aikatyötä tekevällä tätä aikaa vastaava tuntimäärä.Lyhennetty 13 viikon työssäoloehto ei ole enää käytössä vuoden 2021 puolella. Vuoden 2020 aikana voitiin käyttää 13 viikon työssäoloehtoa, mikäli tavanomainen 26 viikon työssäoloehto ei jäsenyysaikana täyttynyt.  Lisäksi edellytettiin, että työssäoloehtoon oli kertynyt vähintään yksi viikko 1.3.2020 jälkeen ja maksaminen alkoi viimeistään 31.12.2020. Työssäoloehdon tuli silloin täyttyä viimeistään 30.12.2020.

Myöhemmin vuoden 2021 aikana päättyviä lakimuutoksia

Ansiopäivärahan suojaosa työtuloille on väliaikaisesti korotettu 500 euroon kuukaudessa tai vastaavasti 465 euroon neljän viikon hakujaksolla.  Suojaosan korotus on voimassa aikavälillä 1.6.2020-31.3.2021.  Suojaosan ylittävältä osalta palkka vaikuttaa päivärahaan vähentävästi. Suojaosa (ja päivärahan hakujakso) määräytyvät palkanmaksujakson mukaan.

Liikkuvuusavustusta voi saada kokoaikatyöhön kahden tunnin edestakaisen työmatkan perusteella. Lakimuutos koskee aikavälillä 12.6.2020-31.3.2021 alkavia työsuhteita.

Lomautetun opiskelun pää- tai sivutoimisuutta ei tutkita TE-toimistossa ajalla 16.3.2020-31.12.2021.

Pää- tai sivutoiminen yrittäjyys lomautuksen aikana

Lomautetun yritystoiminnan pää- tai sivutoimisuus tullaan tutkimaan TE-toimistossa 1.1.2021 alkaen. Työttömyyskassa ei voi maksa päivärahaa päätoimiselle yrittäjälle. Sivutoiminen yritystoiminta sen sijaan vaikuttaa päivärahaan kuten osa-aikatyö, eli tulot vähennetään ansiopäivärahasta.

(Tekstiä päivitetty 2.2.2021)