Suomen Merimiesunioni logo
Turvaposti
Medlemstjänst
Näytä alasivut

Uppsagd från ett svenskflaggat fartyg?

 
Bor du i Finland och har blivit eller kommer att bli arbetslös från ett svenskflaggat fartyg?

Om du är bosatt i Finland och blir arbetslös kan du ansöka om medlemskap i Finlands Sjömansunion. Med samma blankett söker du medlemskap i den Öppna arbetslöshetskassa A-kassan. Anmäl dig även till TE-byrån (eller AMS om du bor på Åland).

När du har fått bekräftelse att du är medlem i Finlands Sjömansunion och A-kassan kan du begära utträde från svenska fackförbundet och a-kassa.

Ansök om medlemskap i Sjömansunionen senast den första egentliga arbetslöshetsdagen. Du kan ansöka om medlemskap redan tidigare. Meddela vid frågor om arbetsförhållandet information om det arbetsförhållandet du har blivit uppsagd från.

NOTERA! Kom ihåg att överföra ditt medlemskap tillbaka till ett svenskt fackförbund och A-kassa om du återgår till permanent arbete under svensk flagg eftersom den finska a-kassan inte kan betala ut inkomstersättning om du huvudsakligen arbetar i ett annat land. Om du är osäker var du skall försäkra ditt arbete, kontakta A-kassan.

 

 

Fyll i medlemsansökan här