Suomen Merimiesunioni logo
Turvaposti
Medlemstjänst
Näytä alasivut

Arbeta i Norden

 

Om du börjar arbeta på ett fartyg som seglar under ett annat lands flagg, kontakta alltid Öppna arbetslöshetskassan för att få råd om du kan behålla ditt medlemskap i Finland eller överföra det till det land vars flagg fartyget seglar under. Om du kan behålla ditt medlemskap i Finland, betalar du medlemsavgiften själv för arbetet utomlands.

Sverige och Danmark har samma slags arbetslöshetskassasystem som Finland. Arbete du gjort i dessa länder kan beaktas i arbetsvillkoret för inkomstrelaterad dagpenning ifall du varit medlem av arbetslöshetskassan i landet i fråga.

I Norge och på Island är du försäkrad mot arbetslöshet på basis av anställning. I dessa länder behöver du inte separat ansluta dig till en arbetslöshetskassa för att arbetet ska beaktas i arbetsvillkoret för inkomstrelaterad dagpenning. Kontrollera alltid kraven på utkomstskydd för arbetslösa hos myndigheterna i det aktuella landet innan du börjar arbeta.

Efter att du slutat jobba i ett annat nordiskt land kan du gå med i Sjömans-Unionen och A-kassan, även om du är arbetslös.

Anslutningen bör ske inom en månad från att din arbetslöshetsförsäkring upphör att gälla i det föregående landet.

Detaljerade instruktioner om att arbeta och söka arbete utomlands kan du läsa här: Arbete utomlands (du överförs till A-kassans sida)