Suomen Merimiesunioni logo
Turvaposti
Medlemstjänst
Näytä alasivut

Guldmärke

 

Guldmärke efter 25 års medlemskap

Sjömans-Unionens guldmärke kan fås av en medlem som innehaft sitt medlemskap i Sjömans-Unionen i 25 år.

Medlemskap i övriga nordiska sjöfackförbund kan räknas tillgodo dock högst 5 år dock inte sådant medlemskap som påbörjats innan medlemskapet börjat vid Finlands Sjömans-Union.

Sjömans Unionen har ingen automatisk uppföljning av de som uppfyllt 25 års medlemskap, vi önskar att medlemmarna själva tar kontakt när medlemskapet uppfylls, tel. (09)615 2020 eller jasenrekisteri(at)smu.fi

Du kan även ansöka om guldmärket elektroniskt med denna blankett.

Då medlemskapet är konstaterat, postas guldmärket. Vi publicerar namnen i tidningen Sjömannen på de som fåt sitt guldmärke.