Suomen Merimiesunioni logo
Turvaposti
Medlemstjänst
Näytä alasivut

•Inkasseringsavtal

 

Inkassoavtalet är en fullmakt med vilken arbetstagaren bemyndigar arbetsgivaren att dra av medlemsavgiften från lönen.

Ladda ner avtalet för arbetsgivaren här

Notera att:

  • Medlemsregistret skickar betalningsreferenser direkt till arbetsgivaren. Arbetsgivaren kan inte använda medlemmens egna referenser.
  • På grund av arbetsgivarens löneutbetalningsperioder börjar indrivningen av medlemsavgiften oftast inte meddetsamma utan först när nästa löneperiod börjar.
  • Medlemsavgiftsuppbördsavtalet är alltid arbetsgivar- och fackligt. Därför bör du vid byte av fack eller arbetsplats meddela lönehandläggaren att uppbörden från det tidigare facket eller arbetsplatsen måste beslutas.