Suomen Merimiesunioni logo
Turvaposti
Medlemstjänst
Näytä alasivut

• Medlemsavgiftsbefrielse

Du kan bli befriad från medlemsavgiften ifall dina förvärvsinkomster av någon godtagbar orsak skulle avbrytas. Sådana orsaker kan vara militärtjänst, familjeledigheter, Fpa:s sjukdagpeng och/eller arbetsmarknadsunderstöd, olycksfall, studier inom sjöfartsbranschen och studieledighet. Medlemsavgiften innehålls automatiskt från den ersättning som arbetslöshetskassan betalar.

På liknande grunder kan även Sjömans-Unionens styrelse befria en medlem från medlemsavgiften. Detta förutsatt att medlemmen är utan förvärvsinkomster.

Befrielsen från medlemsavgiften kommer inte automatiskt. Meddela alltid till Sjömans-Unionens medlemsregister då du är borta från arbetslivet pga. någon godtagbar orsak, för att undvika att skicka ut onödiga anmärkningar och kravbrev. Förbundet får inte veta om förmåner som FPA betalar åt medlemmen. Du kan meddela orsaken och tiden för medlemsavgiftsbefrielsen via e-post eller medlemstjänsten.

Notera, att utebliven betalning av medlemsavgift är inte ett meddelande om utträde. Utträde ur medlemskap skall göras skriftligen, till exempel via e-post.