Suomen Merimiesunioni logo
Turvaposti
Medlemstjänst
Näytä alasivut

Anvisning för M/S Cinderellas anställda angående byte av flagg och arbetslöshetsförsäkring

 

Viking Lines M/S Cinderella flyttar under finsk flagg den 8 mars 2024.

En person som är anställd på ett fartyg som seglar under finsk flagg ska omedelbart efter påbörjad arbete överföra sin arbetslöshetsförsäkring till anställningslandet, i detta fall till Finland, eftersom en person som arbetar på ett fartyg som seglar under EU/EES-medlemsstats flagg hör huvudsakligen till lagstiftningen i den stat under vars flagg fartyget seglar. Därför måste en anställd på ett fartyg som tidigare seglat under svensk flagg, som tidigare tillhört en svensk fackförening och a-kassa, överföra sitt medlemskap till Finland.

En person bosatt i Sverige som arbetar under finsk flagg kan få arbetslöshetsersättning från den finska arbetslöshetskassan när hen är delvis eller tillfälligt arbetslös (dvs. permitterad eller arbetar deltid). Det bör dock noteras att om du bor i Sverige och blir helt arbetslös från ett fartyg som seglar under finsk flagg måste du överföra ditt medlemskap tillbaka till Sverige och registrera dig som arbetssökande hos arbetsförmedlingen i ditt hemland så snart som du blir arbetslös, eftersom arbetslöshetsförsäkringen för helt arbetslösa betalas utifrån bosättningslandet, inte arbetslandet.

Fyll i medlemsansökan till Sjömansunionen och A-kassan: https://liity.smu.fi

När du överför ditt medlemskap till Finland, kom ihåg att avsluta ditt medlemskap i det svenska fackförbundet/arbetslöshetskassan.

 

Mer information om arbetslöshetsskydd får du från Öppna a-kassan:

https://a-kassa.fi/sv/kontaktuppgifter/