Suomen Merimiesunioni logo
Turvaposti
Medlemstjänst
Näytä alasivut

Bli medlem

 

När du fyller i medlemskapsansökan blir du medlem i både Finlands Sjömans-Union och den Öppna Arbetsloshetskassa A-kassan.

Studerande som utbildar sig inom sjöfart kan söka medlemsskap i Sjömans-Unionen redan under studietiden.

Fyll i medlemsansökan här

Fyll i medlemsansökan för studerande här

Medlemskap i a-kassan och förbundet börjar den dag från vilken personen har betalat sin medlemsavgift, medlemskap i a-kassan tidigast dock från den dag hen skriftligen eller elektroniskt har ansökt om medlemskap i kassan. En medlem i kassan får inte samtidigt vara medlem i en annan arbetslöshetskassa.

En arbetslös som är bosatt i Finland och som uppfyller de i lagen om utkomstskydd för arbetslösa fastställda kriterierna, är berättigad att erhålla de förmåner som fastställs i lagen om utkomstskydd för arbetslösa. Mera info www.tyj.fi . Observera att som arbetslös kan du inte bli medlem i varken FSU eller a-kassan.

En medlem som övergår till Sjömans-Unionen från ett annat utländskt fackförbund:

Observera att du personligen måste kontakta ditt tidigare fackförbund och a-kassa och skriftligen säga upp dig från dem.