Suomen Merimiesunioni logo
Turvaposti
Medlemstjänst
Näytä alasivut

Försäkringstjänster

 

Försäkringsförmåner

Som medlem i Sjömans-Unionen får du många förmåner hos Försäkringsbolaget Turva. Turva erbjuder SMU:s medlemmar 10 % medlemsrabatt på alla frivilliga, fortlöpande försäkringar. Om du har din hemförsäkring och dessutom minst en annan försäkring hos Turva får du också 10 % ägarrabatt!

Om du har bara en försäkring får du ägarrabatt efter två år som kund hos Turva. Dessa rabatter gäller inte trafikförsäkringar och livförsäkringar.

Dessutom erbjuder Turva skräddarsydda försäkringsprodukter för fackförbundsmedlemmar, såsom den omfattande Liittokasko-försäkringen och livförsäkringen Turvassa.

Läs mer om dina medlemsförmåner på Turvas skräddarsydda webbsidor för Sjömans-Unionen: turva.fi/smu

Information om Turva

Turva är ett ömsesidigt försäkringsbolag. Med ömsesidighet avses att också du som kund äger Turva. Andra viktiga ägare är de som äger garantikapitalet, av vilka de flesta är fackförbund, såsom Sjömans-Unionen. För Turvas kunder innebär ömsesidigheten konkurrenskraftiga priser, rabatter och ägarkundförmåner. Turva erbjuder den bästa servicen i försäkringsbranschen, vilket EPSI Rating-undersökningen har bevisat redan tio gånger.