Suomen Merimiesunioni logo
Turvaposti
Medlemstjänst
Näytä alasivut

Försäkringstjänster

 

Turva erbjuder Sjömans-Unionens medlemmar 10 % rabatt på frivillig fortlöpande försäkring. Om du har minst en personförsäkring, heltäckande trafikförsäkring, sällskapsdjur- eller båtförsäkring utöver Turvas hemförsäkring, får du ytterligare 10 % ägarrabatt.

Om du bara har en försäkring får du en ägarrabatt efter två år som kund. Dessa rabatter gäller inte för trafikförsäkring.

Läs mer om fördelar för medlemmar på vår webbplats turva.fi/smu, som är skräddarsydd för Sjömans-Unionens medlemmar.

Förbundsskyddsförsäkring  via förbundet

Medlemmarna i Finlands Sjömans-Union är försäkrade hos försäkringsbolaget Turva vid deltagande i uppgifter och tillfällen som anordnas av organisationen.

Fritidsolycksfallsförsäkring

Sjömans-Unionen har avtalat med Turva om tecknande av fritidsolycksfallsförsäkring för alla Unionens medlemmar som har fyllt i en anslutningsfullmakt och vars arbetsgivare inte har tecknat en fritidsolycksfallsförsäkring.

Fritidsolycksfallsförsäkringen gäller också arbetslösa medlemmar i Unionen samt permitterade medlemmar vars olycksfallsförsäkring som tecknats av arbetsgivaren har upphört på grund av långvarig permittering. Medlemmar i Unionen som är alterneringslediga, medlemmar som genomgår en arbetskraftspolitisk utbildning och studentmedlemmar omfattas också av olycksförsäkringen på sin fritid.

Trygga framtiden för dina nära och kära med en ny livförsäkring

En livförsäkring gynnar egentligen inte dig själv, utan dem som du håller kära. Livförsäkringen Turvassa är en ny livförsäkring som är förmånlig särskilt för fackmedlemmar. Livförsäkringen Turvassa beviljas av LokalTapiola Ömsesidigt Livförsäkringsbolag.

Du kan fast gå in på turva.fi/henkivakuutus och räkna själv.