Suomen Merimiesunioni logo
Turvaposti
Medlemstjänst
Näytä alasivut

Försäkringstjänster

 

Som medlem i Finlands Sjömans-Union får du ständigt 10 procents rabatt på frivilliga hem-, bil- och personförsäkringar från försäkringsbolaget Turva.

Som medlem i Unionen är du också berättigad till 5 procents ägarkundrabatt från och med den första försäkringsperioden om du tecknar en hemförsäkring eller en trafikförsäkring hos Turva. I övriga fall får du din ägarkundrabatt från och med början av den andra försäkringsperioden.

När du har varit ägarkund hos Turva i fem år stiger din rabatt till 7 procent. Efter tio år är rabatten 10 procent.

Ny rabatt på trafikförsäkringen

Turva beviljar Sjömans-Unionens medlemmar en ny, kontinuerlig förbundsrabatt på 3 procent på trafikförsäkringen. Medlemsförmånen gäller person- och skåpbilar i privat bruk. Förmånen gäller också familjemedlemmar.

Förbundsskyddsförsäkring  via förbundet

Medlemmarna i Finlands Sjömans-Union är försäkrade hos försäkringsbolaget Turva vid deltagande i uppgifter och tillfällen som anordnas av organisationen.

Fritidsolycksfallsförsäkring

Sjömans-Unionen har avtalat med Turva om tecknande av fritidsolycksfallsförsäkring för alla Unionens medlemmar som har fyllt i en anslutningsfullmakt och vars arbetsgivare inte har tecknat en fritidsolycksfallsförsäkring.

Fritidsolycksfallsförsäkringen gäller också arbetslösa medlemmar i Unionen samt permitterade medlemmar vars olycksfallsförsäkring som tecknats av arbetsgivaren har upphört på grund av långvarig permittering. Medlemmar i Unionen som är alterneringslediga, medlemmar som genomgår en arbetskraftspolitisk utbildning och studentmedlemmar omfattas också av olycksförsäkringen på sin fritid.

Turvan historia

Turva on keskinäinen vakuutusyhtiö, mikä tarkoittaa sitä, että sinäkin asiakkaana omistat Turvan. Toinen tärkeä omistajataho ovat takuupääoman omistajat, joista suurin osa on ammattiliittoja, kuten Merimies-Unioni. Turva ei siis tee voittoa kasvottomille pääomasijoittajille tai osakkeenomistajille vaan vakuutustoiminnasta syntyvä voitto käytetään palvelujen ja asiakasetujen kehittämiseen.