Suomen Merimiesunioni logo
Turvaposti
Medlemstjänst
Näytä alasivut

Rättshjälp

 

Juridisk rådgivning i frågor som rör privatlivet som medlemsförmån

Medlemmar i Sjömans-Unionen har som medlemsförmån rätt att få telefonrådgivning av Advokatbyrå Eversheds Ab i juridiska frågor som rör medlemmarnas privatliv. Genom att ta reda på sina rättigheter och skyldigheter i förväg undviker man konflikter och skador. Tjänsten är gratis för medlemmar.

Telefonrådgivning

Om du behöver juridisk rådgivning kan du ringa någon av Advokatbyrå Eversheds telefonnummer mellan kl. 10.00-16.00:

Helsingfors 010 684 1400
Jyväskylä 010 684 1401
Tavastehus 010 684 1402
Tammerfors 010 684 1403
Åbo 010 684 1404

Tala om att du är medlem i Sjömans-Unionen. Ditt medlemskap kontrolleras (din egen avdelning, som kan hittas from medlemskort) när du ringer. Berättä, att du vill tala med en rådgivande jurist. Om du också kan nämna vad samtalet gäller är det lättare för växeln att koppla dig till rätt person. Innehållet i ditt samtal med juristen är konfidentiellt och omfattas av tystnadsplikt.

Om du inte får klarhet i din fråga genom samtalet kan du kontakta Advokatbyrå Eversheds kontor i Helsingfors, Tavastehus eller Tammerfors och beställa ett uppdrag. Uppdraget debiteras separat.

Tjänstens omfattning och begränsningar

Telefonrådgivning omfattar sådant som kan presenteras, och juristen reda ut, över telefon utan att man behöver sätta sig in i dokument eller e-postmeddelanden. Rådgivningen omfattar inte upprättande av dokument.

Du kan be om råd i till exempel frågor som rör bostadsaktier och fastigheter samt bland annat samboförhållande och äktenskap, barn, arv, testamente, bodelning, gåvor m.m.

Rådgivningen omfattar inte frågor som rör anställningar, arbetsuppgifter, närings-, placerings- och förvärvsverksamhet eller förtroendeuppgifter. Rådgivningen omfattar inte heller frågor som du har gett i uppdrag till andra jurister och inte heller mål som du själv håller i domstol eller annan myndighet. Rådgivningen rör inte ansökningar och anmälningar i arbetslöshetsskydds-, försäkrings-, pensions- eller andra socialtrygghetsfrågor.
www.jbeversheds.com