Suomen Merimiesunioni logo
Turvaposti
Medlemstjänst
Näytä alasivut

29.8.2023

Åbo Svenska Teater 7.10.2023 kl. 14.00: Mina två halva liv - En sjömanshustrus böner och balansakter

Åbo Svenska Teater, Studioscenen 7.10.2023 kl. 14.00.

Mina två halva liv - En sjömanshustrus böner och balansakter

Pjäsen Mina två halva liv skildrar ett något bortglömt perspektiv i den finländska sjöfartshistorien, nämligen kvinnans. Vi får följa sjömanshustruns verklighet och innersta tankegångar genom avsked och återseenden, förväntningar och krav, otrohet och längtan i ett tudelat liv.

I rollen som sjömanshustrun ser vi Annie Lahti.

Manus och regi: Isabella Grüssner-Sarling

Åbo Svenska Teater esittää Studionäyttämöllä 7.10. klo 14.00:

Merimiehen vaimon rukouksia ja ratkaisuja

Näytelmä kuvaa suomalaisen merenkulun historian unohdettua näkökulmaa, naisen näkökulmaa. Siinä seurataan merimiehen vaimon arkea ja ajatuksia kahtia jakautuneesta elämästä, jota rytmittävät jäähyväiset ja jälleennäkemiset, odotukset ja vaatimukset, uskottomuus ja kaipaus.

Merimiehen vaimon roolissa nähdään Annie Lahti.

Käsikirjoitus ja ohjaus: Isabella Grüssner-Sarling

Åbo Svenska Teater