Suomen Merimiesunioni logo
Turvaposti
Medlemstjänst
Näytä alasivut

18.10.2022

TTK kouluttaa: merenkulkijoiden psykososiaalinen kuormitus hallintaan 12.-13.12.2022, Helsinki (Ilmoittautumiset 4.12. mennessä!)

12.12.2022 - 13.12.2022, Helsinki

Ilmoittautumiset 4.12.2022 mennessä tästä linkistä.

Esittely

Työturvallisuuskeskuksen järjestämä koulutus lisää ymmärrystä sekä laaja-alaistaa osaamista psykososiaalisen kuormituksen ehkäisystä ja hallinnasta merenkulkualan työssä. Koulutuksessa muodostetaan näkemystä siitä, kuinka psykososiaalisia riskejä tulisi arvioida sekä puhutaan työn voimavaroista ja kuinka hyödyntää niitä omassa työssä. Kantavana tekijänä koulutuksessa on, ”miten psykososiaalinen kuormitus näkyy ja miltä se tuntuu”?

• Millainen on psykologisesti turvallinen työympäristö?

• Mistä haitallinen kuormitus syntyy?

• Mitkä ovat työnantajan tehtävät työkuormituksen hallinnassa?

• Haitallisen työkuormitustilanteen hallinta.

• Mitä tukea työterveyshuolto voi tarjota työntekijälle?

• Työyhteisön merkitys haitallisen kuormittumisen ehkäisyssä

• Merenkulun työsuojelutarkastajien rooli haitallisen kuormittumisen näkökulmasta?

Tavoite

Koulutuksen tavoitteena on lisätä osallistujien valmiuksia ymmärtää, miten haitallinen psykososiaalinen kuormitus heikentää työnimua ja pitovoimatekijöitä, sekä heikentää työyhteisön yhteistoimintaa ja työnteon laatua sekä lisää sairauspoissaoloja.

Kenelle kurssi soveltuu

Koulutus soveltuu kaikille merenkulkijoille, esihenkilöille, luottamusmiehille, työsuojeluhenkilöille ja muille asiasta kiinnostuneille.

Koulutuspaikka

Työturvallisuuskeskus TTK
Kalasataman Työpaja
Työpajankatu 13
00580 Helsinki

Työturvallisuuskeskuksen kotisivut ja lisää kyseisestä kurssista tästä linkistä.