Suomen Merimiesunioni logo
Turvaposti
Medlemstjänst
Näytä alasivut

Rättshjälp


Tel. 010 684 1400

Juridisk rådgivning i frågor som rör privatlivet som medlemsförmån


Medlemmar i Sjömans-Unionen har som medlemsförmån rätt att få telefonrådgivning av Advokatbyrå Eversheds Ab i juridiska frågor som rör medlemmarnas privatliv. Genom att ta reda på sina rättigheter och skyldigheter i förväg undviker man konflikter och skador. Tjänsten är gratis för medlemmar.

Telefonrådgivning


Om du behöver juridisk rådgivning kan du ringa någon av Advokatbyrå Eversheds telefonnummer mellan kl. 10.00-16.00:

Tel: 010 684 1400

När du ringer uppge att du är medlem i Sjömans-Unionen. Ditt medlemskap kontrolleras, d.v.s. du måste ange ditt medlemsnummer som du hittar på medlemskortet. Berätta för dem att du vill prata med en rådgivande jurist. Innehållet i samtalet du har med advokaten är konfidentiellt och omfattas av tystnadsplikt.

Tjänstens omfattning och begränsningar


Telefonrådgivning omfattar sådant som kan presenteras, och juristen reda ut, över telefon utan att hen behöver sätta sig in i dokument eller e-postmeddelanden. Rådgivningen omfattar inte upprättande av dokument.

Du kan be om råd i till exempel frågor som rör bostadsaktier och fastigheter samt bland annat samboförhållande och äktenskap, barn, arv, testamente, bodelning, gåvor m.m.

Rådgivningen omfattar inte frågor som rör anställningar, arbetsuppgifter, närings-, placerings- och förvärvsverksamhet eller förtroendeuppgifter. Rådgivningen omfattar inte heller frågor som du har gett i uppdrag till andra jurister och inte heller mål som du själv håller i domstol eller annan myndighet. Rådgivningen rör inte ansökningar och anmälningar i arbetslöshetsskydds-, försäkrings-, pensions- eller andra socialtrygghetsfrågor.

Om ditt ärende inte kan lösas under telefonsamtalet har du möjlighet att komma överens om ett uppdrag med Eversheds Advocaten. Kostnaderna för dessa uppdrag täcks inte av medlemsförmånen.

eversheds.fi